تاریخ انتشار: 20:26 - دوشنبه 1402/03/29

به «زمین گرم» خوردیم!

تابستان هنوز از راه نرسیده، گرمای هوای بیداد می‌کند؛ گرمایی که حالا یکی‌دو سالی می‌شود که زودتر از زمان موعود خود را نشان می‌دهد.

 

تاریخ انتشار: 20:26 - دوشنبه 1402/03/29