تاریخ انتشار: 18:30 - شنبه 1402/04/10

رونمایی از «نسل سرچشمه»

آیین رونمایی از کتاب دو جلدی نسل سرچشمه نگاهی به ۳۰ اثر از شهید علی اکبر اژه‌ای برگزار شد.

تاریخ انتشار: 18:30 - شنبه 1402/04/10