تاریخ انتشار: 18:22 - یکشنبه 1402/04/11

رفع مشکل ساختمان‌های دارای رأی تخریب ماده ۱۰۰

مالکان ساختمان‌ها تا قبل از ۲۵ تیر امسال فرصت دارند به سامانه اصفهان‌من به وبگاه my.isfahan.ir مراجعه کنند و درخواست خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

به گزارش اصفهان زیبا؛

تاریخ انتشار: 18:22 - یکشنبه 1402/04/11