تاریخ انتشار: 19:14 - پنجشنبه 1402/04/15

نفس خاک بلند شد!

امسال شرایط خیزش گردوغبار با شدت بیشتر نسبت به سال‌های گذشته در استان طی دوسه‌ماه آینده و به‌ویژه در یک‌ماهه پیش‌رو وجود دارد.

تاریخ انتشار: 19:14 - پنجشنبه 1402/04/15