تاریخ انتشار: 19:43 - پنجشنبه 1402/04/15

۱۴۰۰ پاکبان در شهر

پاکبانان در شهر اصفهان حدود ۵۵ درصد از معابر را نظافت می‌کنند و حدود ۲۰۰ نیروی جمع‌آوری پسماند در اصفهان فعال هستند.

تاریخ انتشار: 19:43 - پنجشنبه 1402/04/15