تاریخ انتشار: 10:28 - یکشنبه 1402/05/8

اجتماع مردمی «یوم‌الحسین(ع)»

اجتماع مردمی «یوم‌الحسین(ع)» همزمان با روز عاشورای حسینی در میدان امام حسین(ع) اصفهان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 10:28 - یکشنبه 1402/05/8