تاریخ انتشار: 10:37 - یکشنبه 1402/05/8

روضه‌خوانی سنتی در خانه زرگرباشی

خانه حاج زرگرباشی از محفل‌های بسیار قدیمی روضه‌خوانی اصفهان است که گفته می‌شود از حدود ۳۰۰ سال پیش تا به امروز این مجلس در آن برپاست. در میان حسینیه زرگرباشی، یک حیاط مستطیل‌شکل وجود دارد که محل حضور خانم‌ها است و در اطراف آن اتاق‌هایی که جایگاه حضور مردان است. این ترکیب حضور عزاداران در این حسینیه متفاوت از دیگر حسینیه‌ها است؛ چراکه بانوان درست در کنار منبر می‌نشینند و در متن مراسم قرار دارند.گرو بردن استکان روضه برای حاجت رواشدن نیز از دیگر رسوم این خانه است. بسیاری از مردم برای گرفتن حاجت در مراسم عزاداری این خانه حاضر می‌شوند.

تاریخ انتشار: 10:37 - یکشنبه 1402/05/8