برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز

بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان، پنجشنبه 22دی‌مـاه با حضور وزیر آموزش‌و پرورش، مسئولان استان و هزارنفر از خیرین با خانواده‌هایشان در مجموعه سیتی سنتر برگزار می‌شود.

تاریخ انتشار: 20:10 - چهارشنبه 1401/10/21
مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در نشست خبری بیست‌وچهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان گفت: امسال موافقت‌نامه ۸۴ خیر برای اجرای ۹۹ پروژه آموزشی و غیرآموزشی با ۴۸۸ کلاس و ۷۸هزار و ۸۱۳مترمربع زیربنا و تعهد ۴۸۶میلیاردتومان انجام شده است. مجید نسیبی افزود: در سال گذشته موافقت‌نامه با ۱۰۳خیر برای اجرای ۱۲۶پروژه آموزشی و غیرآموزشی با ۸۴۵ کلاس و ۱۳۵ هزار متر مربع زیربنا و تعهد ۳۹۳ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

او گفت: جمعیت ۹۲۸هزار و ۸۰۵نفری دانش‌آموزان استان اصفهان در سه‌دوره تحصیلی فعال هستند که از این تعداد حدود ۷۷۸هزار دانش‌آموز در مدارس دولتی و ۱۵۰هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به اینکه ۱۴.۷۵درصد از کلاس‌های دایر مدارس دولتی استان و ۱۷.۵۷درصد از دانش‌آموزان مدارس دولتی استان در مدارس دونوبته تحصیل می‌کنند، اظهار کرد: به‌طورکلی برای یک‌نوبه‌کردن مدارس دونوبته و همچنین تراکم کلاسی به میزان تراکم مصوب به ۲۵۰مدرسه ۱۲ کلاسه در استان نیاز است.

نسیبی تصریح کرد: برای یک‌نوبته‌کردن مدارس استان به دوهزار و ۲۱۹ کلاس درس در قالب ۲۳۰مدرسه نیاز داریم. او با اشاره به اینکه سرریز جمعیت دانش‌آموزی به‌دلیل تعداد دانش‌آموز ثبت شده در مدارس دولتی بیش از تراکم مصوب است، بیان کرد: براساس بررسی‌های موجود در کل استان ۱۰هزار و ۲۷۴ دانش‌آموز در قالب ۳۶۰ کلاس درس بیش از تراکم مصوب مشغول به تحصیل هستند.

 

آسیب‌دیدگی 40 مدرسه با ۴۰۸ کلاس درس بر اثر فرونشست زمین

اما فرونشست زمین موضوعی بود که مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان به آن اشاره کرد. او با اعلام اینکه ۴۰مدرسه با ۴۰۸کلاس درس و ۱۸هزار و ۲۳۰ دانش آموز در استان بر اثر فرونشست زمین دچار آسیب‌دیدگی شده است، اظهار کرد: ۹۴مدرسه با ۷۳۳کلاس درس در استان جزو مدارس خطرآفرین هستند و
۹مدرسه با ۱۰۸ کلاس درس و چهارهزار و ۸۳۰ دانش‌آموز بر اثر فرونشست زمین دچار آسیب شده و به ترمیم و مقاوم‌سازی نیاز دارند.

نسیبی با اشاره به خطر‌آفرین‌بودن برخی از مدارس افزود: ۴۶مدرسه با ۳۵۳کلاس درس دستور تخلیه فوری، ۲۱مدرسه با ۱۵۳ کلاس درس دستور تخلیه و تخریب چندفضا و ۲۷مدرسه با ۲۲۷ کلاس قابل‌استفاده تا یک‌سال آینده است. در سال‌های اخیر ‌۲۲ مدرسه با ۱۷۷ کلاس از مدارس تخلیه فوری با استفاده از محل اعتبارات دولتی و یا با مشارکت خیران تخریب و بازسازی شده‌اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات شناسنامه فنی فضا هزار و ۳۴۴ کلاس با زیربنای یک‌میلیون و ۱۸۵هزار و ۳۹۳مترمربع تخریبی (قبل از سال ۱۳۶۰) معادل ۳۱درصد از کلاس‌های استان، ۱۳هزار و ۷۸۹کلاس با زیربنای یک‌میلیون و ۶۵۵هزار و ۶۹۰مترمربع (بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰) معادل ۴۱درصد از کلاس‌های درس نیازمند مقاوم‌سازی و ۹هزار و ۳۹۳کلاس با زیربنای یک‌میلیون و ۶۹۶هزار و ۷۷۱ مترمربع (بعد از سال ۱۳۷۶) معادل ۲۸درصد از کلاس‌های استان مقاوم است.

 

آسیب‌دیدگی 40 مدرسه با ۴۰۸ کلاس درس بر اثر فرونشست زمین - اصفهان زیبا

کمبودها و نیازهای فضاهای آموزشی

نسیبی با اشاره به کمبودها و نیازهای فضاهای آموزشی گفت: در سال تحصیلی امسال ۲۳۰مدرسه با دوهزار و ۲۱۹ کلاس در نوبت مخالف (چهارهزار و ۴۳۹ کلاس در دونوبت) و جمعیت ۶۸هزار و ۲۱۳دانش‌آموز در نوبت مخالف (۱۳۶هزار و ۴۲۷نفر در دونوبت) به‌صورت دونوبته در ۲۲منطقه و نواحی استان فعال است. او از تکمیل و تحویل ۱۰۷پروژه با ۵۳۰باب کلاس و زیربنای ۸۸هزار و ۹۰۱متر مربع به آموزش‌و‌پرورش استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۲۳پروژه با ۱۰۲کلاس و ۲۶هزار و ۲۲۴مترمربع زیربنا از محل اعتبارات دولتی، هفت‌پروژه با ۲۹ کلاس و زیربنای چهارهزار و ۶۳۶ متر مربع از محل کمک‌های خیرین و ۷۷پروژه با ۳۹۹کلاس و زیربنای ۵۸هزار و ۴۱متر مربع اجرا شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام گفت: از ۴۳۶پروژه در دست اجرا، ۳۰۰پروژه معادل ۶۹درصد از پروژه‌ها با هزارو ۶۷۷ کلاس با کمک خیرین و ۱۳۶پروژه معادل ۳۱ درصد از پروژه‌ها با ۲۱۹باب کلاس از محل اعتبارات دولتی در دستور کار قرار گرفته است. اجرای طرح سرمایش و گرمایش مدارس یکی از موضوعات مهمی است که نسیبی به آن اشاره کرد.

او خاطرنشان کرد: در ابتدای شروع طرح استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی تنها ۲۹درصد از کلاس‌های استان دارای سیستم گرمایشی استاندارد بوده و از سال ۹۲ تاکنون این میزان به ۸۲.۲ درصد افزایش یافته است. مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان اضافه کرد: بالغ بر ۹۰میلیارد تومان اعتبار برای  استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی غیراستاندارد استان، طی یک‌سال گذشته به این اداره کل اختصاص یافته که طی یک‌سال اخیر قرارداد استانداردسازی سیستم گرمایشی بیش از دوهزار و ۳۲ کلاس در قالب ۲۵۰مدرسه در استان منعقد شده و عملیات اجرایی آن در حال اتمام است.

 

هزینه ۱۶۰میلیارد تومانی برای تعمیر و تجهیز مدارس استان

نسیبی با اعلام اینکه طی یک‌سال گذشته اعتباری بالغ بر ۱۶۰میلیارد تومان در زمینه تعمیر و تجهیز مدارس استان هزینه شده، تصریح کرد: تأمین تجهیزات تخصصی ویژههنرستان‌های فنی و مراکز کاردانش، تأمین تجهیزات مربوط به سیستم‌های هوشمندسازی مدارس، تأمین تجهیزات مربوط به کلاس‌های آزمایشگاهی از جمله این هزینه‌ها بوده است.

او گفت: با اعتباری بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح قیر رایگان، عملیات اجرایی ۲۰۰هزار مترمربع عایق رطوبتی سطح بام مدارس استان قبل از شروع سال تحصیلی اجرا شد و عملیات اجرایی ۲۶۰هزار مترمربع آسفالت فضاهای آموزشی نیز در دست اقدام است. مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه ۲۲۰مدرسه در استان با ۹۲۰چشمه دارای سرویس بهداشتی نامناسب و یا نیازمند تعمیرات اساسی هستند، گفت: طی سال‌های اخیر سرویس بهداشتی ۱۱مدرسه تخریب و بازسازی شده و سرویس بهداشتی ۲۲مدرسه در دست اجراست.

همچنین طراحی سرویس بهداشتی ۳۰ مدرسه نیز انجام شده و برای عقد قرارداد آماده است.

 

رشد دوبرابری مدارس خیرساز

در ادامه این نشست، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه خیرین مدرسه‌ساز از قرن‌های گذشته وجود داشته‌اند، اظهار کرد: فعالیت خیرین مدرسه‌ساز از برکات انقلاب اسلامی است. محمدرضا ابراهیمی با اشاره به رشد دوبرابری مدارس خیرساز تصریح کرد: تعامل خوبی بین اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان وجود دارد.

او با بیان اینکه یک‌میلیون دانش‌آموز در استان تحصیل می‌کنند، ابراز کرد: وضعیت مدارس شهر اصفهان بحرانی‌تر از سایر نقاط است؛ چراکه هر سال مهاجرانی به اصفهان و شهرهای بزرگ وارد می‌شوند. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: شهرهای جدید بهارستان، شاهین‌شهر و فولادشهر اغلب مدارس دونوبته در شهر اصفهان دارند.

او گفت: هرسال تعداد دانش‌آموزان زیاد و هم‌زمان، تعدادی از مدارس به‌دلیل فرسودگی غیرفعال می‌شوند. ابراهیمی با اشاره به اینکه اصفهان یکی از استان‌های صادرکننده خیر به دیگر استان‌هاست، اظهار کرد: باید تلاش کنیم علاوه بر اینکه مدرسه خوب و باکیفیت می‌سازیم، آن‌ها را باکیفیت نگه داریم.

 

لزوم تکریم خیرین

او با تأکید بر اینکه حضور و مشارکت خیران در مدرسه‌سازی از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: باید با اقناع خیرین، تبلیغات و ارتباط خوب با آن‌ها در راستای جلب مشارکت هرچه بیشتر از آن‌ها تکریم کرد. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان در بسیاری از موضوعات نقش الگویی دارد و بسیاری از برنامه‌ها از اصفهان رقم می‌خورد، تصریح کرد: بخشی از سفرهای وزیر آموزش و پرورش به اصفهان نیز برای افتتاح پروژه‌ها و بخشی برای شرکت در رویدادها بوده است.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه مسئولان باید به استان اصفهان توجه ویژه‌ای داشته باشند، خاطرنشان کرد: اقدامات ویژه‌ای که در استان همچون احداث هنرستان‌های جوار صنعت انجام شد از دیگر عوامل زمینه‌ساز حضور وزیر آموزش و پرورش در استان اصفهان بود. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر خصوصی‌شدن برخی از مدارس تصریح کرد: ممکن است مدارس مازاد داشته باشیم، اما به ندرت ممکن است در مکانی به فضا نیاز داشته باشیم و مدارس در اختیار دیگران باشد. البته در دو سه سال اخیر برخی نهادها به دلایلی حکم گرفته و مدرسه را از چرخه استفاده، ساقط کرده‌اند.

ابراهیمی از شناسایی نزدیک به هفت‌هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بخشی اشتباهات آماری و هم‌پوشانی رخ داده و در واقــــع نیــــمــی از ایـــن دانش‌آموزان در حال تحصیل هستند؛ اما در هر صورت درحال بررسی و جمع‌بندی هستیم تا تعداد دقیق دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را شناسایی کنیم.

ابراهیمی افزود: درصددیم اقدام ویژه‌ای انجام دهیم تا هیچ دانش‌آموزی در سن تحصیل از نعمت تحصیل محروم نماند. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان درباره تعطیلی مدارس به‌دلیل آلودگی هوا نیز گفت: ما بین دوگانه سلامت دانش‌آموزان و تعلیم و تربیت قرار گرفته‌ایم و تلاش ما بر این است که هردو در اولویت باشد؛ اما علل اصلی آلودگی هوا باید برطرف شود.

تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان دوباره در فضای آنلاین قرار نگیرند، برای همین این مدت کلاس‌ها به‌صورت آفلاین و در فضای شاد برگزار شد.ابراهیمی در پاسخ به پرسش اصفهان‌زیبا مبنی بر لزوم توجه به احداث مدارس روستایی گفت: در شهر اصفهان و مناطق مهاجرپذیر بیشترین کمبود مدرسه را داریم. در برخی روستاها مدرسه داریم؛ ولی به‌دلیل اینکه دانش‌آموزان از روستاها مهاجرت کردند، دانش‌آموز نداریم و همین موضوع باعث شده در اصفهان و باعث شده که در شهرهای جدید و اقماری با کمبود مدرسه روبه‌رو شویم.

 

رونمایی از اطلس نیازهای آموزش و پرورش در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز

رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان از رونمایی از طرحی به نام «مدارس متری» در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح خیرین در کنار هم قرار گیرند تا هرکسی به سهم خود برای ساخت مدرسه کمک کند.مجتبی ملااحمدی از رونمایی از اطلس نیازهای آموزش و پرورش در بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام رویکرد جشنواره امسـال اسـت؛ ضمن اینـکه مانند جشنواره‌های گذشته خیرین تعهداتی می‌دهند و از آن‌ها تجلیل می‌شود.

 

اجرای نهضت هنرستان‌سازی در اصفهان

او توجه به نهضت هنرستان‌سازی را به‌عنوان یک اولویت برشمرد و گفت: انعقاد تفاهم‌نامه برای ساخت هنرستان در استان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان با اشاره به اینکه مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان از سال ۷۸ تاکنون روند روبه‌رشدی داشته است، ابراز کرد: هزار و ۵۰۰ خیر مدرسه‌ساز اصفهان طی این مدت هشت‌هزار و ۵۰۰ کلاس درس ساخته‌اند و ۲۲۰هزار دانش‌آموز در مدارس خیرساز تحصیل می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان گفت: فعالیت دهمین دوره هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان از آبان‌ماه سال گذشته شروع شده است و در این دوره علاوه بر مدرسه‌سازی، مدرسه‌یاری نیز در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت. ملااحمدی افزود: تعریف ما از مدرسه‌یاری، نگهداری مدارس ساخته شده است. در این راستا از خیرین درخواست می‌کنیم برای نگهداری مدارس مشارکت کنند.

او با اشاره به تعامل سه‌ضلع اداره کل نوسازی مدارس، اداره کل آموزش و پرورش و مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان تصریح کرد: این تعامل دستاوردهایی به همراه داشته است. شش‌مرتبه حضور وزیر آموزش و پرورش در طول یک‌سال در استان اصفهان نیز نویدبخش اتفاقات
خوبی در حوزه آموزش و پرورش استان اسـت.

رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان گفت: طراحی سامانه‌ای برای رصد پروژه‌های خیرساز از روز انعقاد تفاهم‌نامه تا بهره‌برداری از مدرسه، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه استان، تکمیل و بهره‌برداری از ۲۰پروژه با استفاده از تسهیلات اتاق بازرگانی اصفهان، کمک در ارائه بزرگ‌ترین محموله تجهیزات آموزشی در ابتدای سال تحصیلی، اجرای طرح هر افتتاح یک‌خیر جدید و جذب خیرین جدید، تدوین طرح سفیران مدرسه‌ساز و معرفی یک دانش‌آموز در هر مدرسه به‌عنوان سفیر مدرسه‌ساز، تشکیل کارگروه جوانان و تقویت کارگروه بانوان، انعقاد تفاهم‌نامه با شهرداری اصفهان برای فضای سبز مدارس از جمله اقدامات این مجمع طی یک‌سال اخیر است.

 

 

 

برچسب‌های خبر
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

هفده − چهار =