تاریخ انتشار: 20:49 - دوشنبه 1402/06/20

ون‌پارس اولی و آخری نیست!

تیم ون‌پارس اولین تیم اصفهانی دسته‌یک نیست که منحل‌شده و احتمالا آخرین تیم نیز نخواهد بود و ورزش نصف‌جهان تجربه چندین تیم دیگر را پشت سر گذاشته است.

تاریخ انتشار: 20:49 - دوشنبه 1402/06/20