تاریخ انتشار: 14:02 - شنبه 1402/09/18

تولید روزانه 800 کیلو باند و گاز برای مجروحان جنگی

موقعیت مکانی: میدان شهدا، محل فعلی ترمینال بابلدشت
راوی: احمد نساج‌پور؛ نیروی جهاد سازندگی و مؤسس کارخانه تولید باند و گاز در سال‌های جنگ در اصفهان

تاریخ انتشار: 14:02 - شنبه 1402/09/18