تاریخ انتشار: 14:20 - شنبه 1402/09/18

کوچه موتوری!

موقعیت مکانی: خیابان کمال‌اسماعیل، خیابان پاسداران فعلی
راوی: مصطفی سجاد (از فرماندهی دسته و فرمانده گردان در زمان جنگ تا راوی و پژوهشگر دفاع‌مقدس در زمان حال)

تاریخ انتشار: 14:20 - شنبه 1402/09/18