تاریخ انتشار: 14:22 - شنبه 1402/09/18

بازار؛ بازوی پرتوان در کمک به جبهه‌ها

موقعیت مکانی: چهارراه شکرشکن، انتهای خیابان حافظ
راوی: مصطفی حجه فروش

تاریخ انتشار: 14:22 - شنبه 1402/09/18