تاریخ انتشار: 14:25 - شنبه 1402/09/18

مسجد انقلاب؛ اولین پایگاه تبلیغاتی سپاه

موقعیت مکانی: خیابان مطهری، حدفاصل خیابان آذر و خیابان اردیبهشت جنوبی، مسجد انقلاب
راوی: علیرضا جلیلی‌فر؛ عکاس جنگ

تاریخ انتشار: 14:25 - شنبه 1402/09/18