تاریخ انتشار: 20:32 - پنجشنبه 1402/10/14

لزوم خانه‌تکانی در سازمان نظام مهندسی معادن

میزگرد بررسی وضعیت معادن کشور و اصفهان؛ چالش‌ها و راهکارها
با حضور منصور قربانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و رئیس انجمن زمین‌شناسی کشـور، رضـا اسلامی کـارشناس زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی و حسام‌الدین فرهادی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان
مشروح این گفت‌وگو را در روزنامه اصفهان زیبا شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ بخوانید

تاریخ انتشار: 20:32 - پنجشنبه 1402/10/14