تاریخ انتشار: 12:08 - شنبه 1402/11/14

اختتامیه جشنواره ابوذر استان اصفهان

جشنواره ابوذر استان اصفهان و اولین رویداد رسانه‌ای جام امید جمعه سیزدهم بهمن با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

تاریخ انتشار: 12:08 - شنبه 1402/11/14