رشد بودجه عمرانی اصفهان در 1402

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان در نشست خبری گفت: بودجه‌های عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به امسال ۴۵درصد افزایش دارد.

رشد بودجه عمرانی اصفهان در 1402 - اصفهان زیبا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اعتبارات تملک دارایی یا همان بودجه‌های عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به امسال ۴۵درصد افزایش دارد.

محمدرضا قاسمی افزود: اعتبارات هزینه‌ای استان اصفهان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل یک‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان با رشد ۳۴درصدی است که از این لحاظ رتبه ششم را در کشور داریم.

او با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درآمد استانی برای اصفهان ۴۳.۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: ۹۸.۵درصد این درآمد استانی را مالیات دربرمی‌گیرد و از نظر میزان درآمد، رتبه دوم را داریم.

اصفهان؛ دومین مالیات‌دهنده کشور / بودجه عمرانی اصفهان

او تصریح کرد: در واقع اصفهان دومین مالیات‌دهنده در کشور است؛ اما نرخ رشد آن در بین سایر استان‌ها در رتبه سیزدهم قرار دارد؛ به این معنی که سرعت افزایش نرخ مالیات اصفهان نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ استان اصفهان 7درصد از درآمد کشور (درآمدهای استانی) را تأمین می‌کند که نرخ رشد آن ۳۹.۶درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به اصفهان در خرداد امسال نیز اشاره کرد و گفت: در این سفر ۲۶هزار میلیارد تومان پروژه برای استان تعریف شد که از این رقم هشت‌هزار و ۷۹۰میلیارد تومان تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور در طول سه‌سال است.

قاسمی ادامه داد: از این رقم، امسال باید چهار و ۸۹میلیارد تومان تأمین اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور صورت بگیرد که تا یک ماه پیش یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از آن معادل ۴۱درصد و به‌صورت نقد تخصیص داده شده است.

او با اشاره به اینکه تعهد چهارهزار و ۸۹میلیارد تومان تأمین اعتبار باید تا شهریور سال آینده (پایان سال مالی) پرداخت شود، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در تعهدات سفر رئیس‌جمهور به اصفهان عقب نیست و بقیه تأمین اعتبارات از اسفند تا شهریور آینده صورت می‌گیرد.

قاسمی تعهدات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان از تأمین اعتبار سفر رئیس‌جمهور به این استان را یک‌هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان در طول سه‌سال اعلام و اضافه کرد: تعهد سال جاری ۵۵۳میلیارد تومان است که تا یک‌ماه قبل ۱۸۰میلیارد تومان معادل ۳۲.۴درصد تخصیص یافته است و ما نیز در این زمینه عقب نیستیم.

تأمین اعتبار برای 210طرح و ریزپروژه اصفهان / بودجه عمرانی اصفهان

او گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان اصفهان، برای ۲۱۰ طرح و ریزپروژه‌های آن‌ها اعتبار در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره طرح‌های بزرگ آب‌رسانی گفت: این طرح‌ها علاوه بر استان، از محل ملی نیز بودجه می‌گیرد و دستگاه اجرایی آن شرکت آب منطقه‌ای است.قاسمی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همه اعتبارات موردنیاز در سطح استان را در اختیار آن‌ها قرار داده و از محل سفر رئیس‌جمهور نیز تأمین شده است.

به گفته او، در بودجه سال ۱۴۰۱ استان اصفهان بیشترین سهم بودجه‌ها به ترتیب مربوط به بخش آب، راه، بهداشت و نوسازی مدارس بوده است. قاسمی خاطرنشان کرد: اصفهان درباره تبدیل وضعیت ایثارگران در کشور رتبه اول را دارد و تا کنون برای همه آن‌ها تأمین اعتبار شده است.

تأمین درآمد مترو ازمحل تهاتر نفت

قاسمی در پایان درباره تأمین بودجه مترو اصفهان خاطرنشان کرد: مترو مشارکت میان شهرداری و دولت است که در قالب پروژه‌های پیشران مطرح و قرار است که دولت از محل تهاتر نفت کمک کند.

قاسمی در خصوص منابع بودجه دولت نیز تصریح کرد: بودجه دولت معادل با دوهزار و ۱۶۴میلیارد تومان است که ۹۷۸ میلیارد آن مربوط به مالیات، عوارض و… بوده و ۷۱۱میلیارد آن واگذاری دارایی سرمایه‌ای یعنی فروش نفت، دارایی‌های فیزیکی و ۲۹۴ میلیارد واگذاری دارایی مالی، یعنی فروش اوراق است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درخصوص مصارف بودجه دولت عنوان کرد: هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان مجموع هزینه و ۳۲۷ میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای و ۲۰۱ میلیارد هم سهم تملک دارایی مالی است.

او با بیان اینکه بودجه دارای سه تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی است، تصریح کرد: در تراز عملیاتی ۴۷۶هزار میلیارد تومان با کسریمواجه هستیم. از سمتی ۳۸۴هزار میلیارد تومان مازارد تراز سرمایه‌ای و ۹۳هزار میلیارد تومان مازارد تراز مالی داریم که کسری تراز عملیاتی را جبران می‌کند.