کتبه عبدالباقی

پس از درگذشت علیرضا عباسی، هیچ استادی که بتواند کتیبه‌های خط ثلث مسجدجامع عباسی را به اتمام برساند، وجود نداشت. بنابراین شاه‌عباس، عبدالباقی تبریزی، یکی از شاگردان علیرضا عباسی را از بغداد به اصفهان فراخواند.

کتبه عبدالباقی - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ پس از درگذشت علیرضا عباسی، هیچ استادی که بتواند کتیبه‌های خط ثلث مسجدجامع عباسی را به اتمام برساند، وجود نداشت. بنابراین شاه‌عباس، عبدالباقی تبریزی، یکی از شاگردان علیرضا عباسی را از بغداد به اصفهان فراخواند.

ملاعبدالباقی تبریزی، از بزرگ‌ترین و مشهورترین خوشنویسان خط ثلث، نسخ، رقاع، و از زبردست‌ترین کتیبه‌نویسان دوره صفویه بود. کتیبه‌های او در مسجدجامع ‌عباسی، از جمله شاهکارهای خط ثلث به‌شمار می‌رود. عبدالباقی به اصفهان آمد و تا هنگام وفاتش در سال 1039 هجری قمری، در اصفهان ماند. کتیبه‌های قسمت داخلی مسجد، به‌ویژه نمای داخلی گنبد غربی، از یادگارهای ارزشمند اوست که از مفاخر مکتب خطاطی اصفهان به‌شمار می‌آید.

 

نام علیرضاعباسی

نام کامل علیرضا عباسی تبریزی

دوران حیات قرن یازدهم هجری قمری

لقب شاهنوازخان

حرفه خوشنویس، کتیبه نویس

نام عبدالباقی تبریزی

نام دیگر عبدالباقی صوفی، میرعبدالباقی تبریزی 

دوران حیات قرن یازدهم هجری قمری

حرفه خوشنویس، صوفی، شاعر

عبدالباقی شاگرد علیرضا عباسی بوده است