اصفهانی که هست اصفهانی که باید باشد…

سال‌های سال است که رسانه‌های مکتوب به سنت انتشار ویژه‌نامه نوروز در پایان سال اهتمام دارند؛ ویژه‌نامه‌ای با محتواهای گوناگون که در آن از هر دری سخنی گفته و برای سرگرمی و یا بازخوانی تولیدات یک سال گذشته، تولید و منتشر می شود.

اصفهانی که هست اصفهانی که باید باشد... - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ سال‌های سال است که رسانه‌های مکتوب به سنت انتشار ویژه‌نامه نوروز در پایان سال اهتمام دارند؛ ویژه‌نامه‌ای با محتواهای گوناگون که در آن از هر دری سخنی گفته و برای سرگرمی و یا بازخوانی تولیدات یک سال گذشته، تولید و منتشر می شود.

روزنامه «اصفهان‌زیبا» نیز از این سنت به دور نبوده و نیست؛ با این تفاوت که پرداختن به مسائل شهر اصفهان را رسالت خود می‌داند؛ لذا شورای سردبیری روزنامه با نظرخواهی از پیش‌کسوتان مطبوعات و رسانه و جلسات هم‌اندیشی، به این جمع‌بندی رسید که ویژه‌نامه متفاوتی برای نوروز 1403 منتشر کند.

«سال اصفهان‌زیبا» بازنمایی وضعیت موجود، فرصت‌ها و مسائل و مشکلات اصفهان است. امیدواریم مدیران و مسئولان اصفهان با مطالعه این ویژه‌نامه بیش‌ازپیش از این فرصت‌ها و مسائل آگاه شوند، اصفهانی که هست را با دیده عبرت ببینند و برای اصفهانی که باید باشد، تلاشی روزافزون کنند؛ ان‌شاءالله.