قله بی‌ادعای شهر ما

شهر ما مهد دلاورمردان و دلیران است، اما در این شهر قله‌هایی داریم که در حافظه تاریخی ایران فراموش نخواهند شد؛ این قله‌ها در شهر ما شهیدان خرازی، همت و کاظمی بوده‌اند و یکی از آن قله‌ها بی‌شک سردار شهید محمدرضا زاهدی خواهد بود که نام و یاد او برای همیشه به‌عنوان یک دلاورمرد در تاریخ ما خواهد ماند.

قله بی‌ادعای شهر ما - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ شهر ما مهد دلاورمردان و دلیران است، اما در این شهر قله‌هایی داریم که در حافظه تاریخی ایران فراموش نخواهند شد؛ این قله‌ها در شهر ما شهیدان خرازی، همت و کاظمی بوده‌اند و یکی از آن قله‌ها بی‌شک سردار شهید محمدرضا زاهدی خواهد بود که نام و یاد او برای همیشه به‌عنوان یک دلاورمرد در تاریخ ما خواهد ماند.

در قرآن مجید دو دسته افراد، مهاجران و مجاهدان هریک به شدت مورد ستایش خداوند قرار گرفته‌اند و اگر کسی هم مهاجر و هم مجاهد باشد اجر مضاعفی دارد.

سردار زاهدی مهاجر مجاهدی بود که در غربت به شهادت رسید و اجر او نزد خداوند متعال مضاعف خواهد بود. هرچه از این سردار شهید به یاد دارم، لبخند، بی‌ادعایی در مقام فرماندهی، ساده‌زیستی و بی‌اعتنایی به دنیا است گویی تمام صفات خوب در ایشان جمع شده بود.

مزار سردار شهید زاهدی نیز در اصفهان منبع فیض است و تا ابد و زمانی که این شهر پا برجاست، میعادگاه عاشقان خواهد بود، کمااینکه هم‌رزمان این شهید که مزار آن‌ها در گلستان شهدا است به تعبیر حضرت امام(ره) منابع تمام نشدنی فیض هستند.