مسابقه دانستنی‌های سلامت

هر هفته یک‌بار مسابقه‌ای با همکاری اداره توسعه فرهنگ سلامت وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود. برای شرکت در این مسابقه می‌توانید به سؤال چهار‌گزینه‌ای زیر پاسخ دهید تا به قید قرعه هدایایی ارزنده تقدیم شود.

به گزارش اصفهان زیبا؛ هر هفته یک‌بار مسابقه‌ای با همکاری اداره توسعه فرهنگ سلامت وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود. برای شرکت در این مسابقه می‌توانید به سؤال چهار‌گزینه‌ای زیر پاسخ دهید تا به قید قرعه هدایایی ارزنده تقدیم شود.

پرسش مسابقه

نوزاد انسان تا چند ماهگی همه چیز را سیاه و سفید می‌بیند؟

 الف)‌یک ماهگی

 ب)‌دو ماهگی

  ج)‌دو ماه و نیم

  د)‌سه ماهگی

  راهنمایی

 برای یافتن پاسخ صحیح مسابقه به سایت دانستنی‌های پزشکی مراجعه کنید.

نحوه شرکت در مسابقه

 برای شرکت در این مسابقه می‌توانید پاسخ خود را به شماره 09306032197 ارسال کنید.‌(بدون ذکر مسابقه دانستنی‌های سلامت و نام و نام خانوادگی از شرکت در مسابقه محروم هستید.)

آخرین مهلت شرکت در مسابقه 10 ‌روز پس از چاپ است و پاسخ شماره ‌پیش گزینه الف بود.

گفتنی است؛ شرکت در این مسابقه برای شهرستان‌های دیگر بلامانع است و ضمن مد‌نظر قرار دادن آنها، در صورت برنده شدن همچون شماره‌های پیش، جوایز با پست برای آنها ارسال می‌شود.

نام برنده شماره پیش

زهرا دهستانی

نحوه دریافت جایزه

 برندگان می‌توانند برای دریافت جوایز خود ضمن تماس با شماره 32225251 و همراه داشتن کارت شناسایی، به دفتر روزنامه اصفهان‌‌زیبا‌ مراجعه کنند.(بدون هماهنگی از ارائه جوایز معذوریم)