جزئیات تورم بهمن‌ماه منتشر شد

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان آذربایجان غربی (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٢.٧ درصد) است.

تاریخ انتشار: 12:50 - سه شنبه 1401/12/9
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
جزئیات تورم بهمن‌ماه منتشر شد

به گزارش اصفهان زیبا؛ به نقل از خبرگزاری ایمنا مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌ماه ١٤٠١ را منتشر کرد. مطابق با این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان (۶۷.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٨.٦ درصد) است.

کل خانوارها

طبق اعلام مرکز آمار، در بهمن ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (۱۰۰=١٣٩٥) به عدد ۶۸ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان چهارمحال‌وبختیاری با شش ۶ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۳.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان (٦٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٨.٦ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان آذربایجان غربی (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٢.٧ درصد) است.

خانوارهای شهری

در بهمن ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=١٣٩٥) به ۵۹۸.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال‌وبختیاری با ٥.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ١.٩ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۵۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان (٦٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٦.٢ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۶.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٥٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤١.١ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=١٣٩٥) به ۶۶۲.۳ رسید که نسبت به ماه قبل چهار درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ٦.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان با ١.٩ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۶.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان (٧٨.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان (٤٩.٢ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای روستایی به عدد ۵۱.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٨.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٥.٤ درصد) است.

تورم بهمن‌ماه

نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۳.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طورمیانگین ٥٣.٤ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ٢, ١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٣ واحد درصدی به ٤٣.٥ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۲.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش داشته؛ همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٦.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۴۰۱ به ۳.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد کاهش داشته است؛ منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ٤.٧ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ۳.۴ درصد و چهار درصد است که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۰.۹ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ۴۶.۹ درصد و ٥١.٧ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٤ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (فلفل‌دلمه‌ای، بادمجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «حمل‌ونقل» (انواع اتومبیل سواری و لاستیک اتومبیل)، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سروشده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۱ درصد برای دهک دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک اول است.

انتهای پیام/

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

2 × 3 =