فرصت‌های خواهرخواندگی اصفهان با قلب اقتصاد سوریه

درحالی کــه دولت در مسیر گسترش روابط با کشورهای حوزه شرق قرار دارد و طی ماه‌های اخیر تعامل‌های دیپلماتیک بسیاری با هدف رفع اختلاف‌ها و ارتقای سطح روابط با دولت‌های منطقه‌ای صورت داده است، شهرها نیز با پیروی از این سیاست به‌دنبال برقراری هرچه بیشتر روابط بین‌المللی در قالب قراردادهای خواهرخواندگی و با درنظرگرفتن مشترکات فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و… هستند.

فرصت‌های خواهرخواندگی اصفهان با قلب اقتصاد سوریه - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ درحالی کــه دولت در مسیر گسترش روابط با کشورهای حوزه شرق قرار دارد و طی ماه‌های اخیر تعامل‌های دیپلماتیک بسیاری با هدف رفع اختلاف‌ها و ارتقای سطح روابط با دولت‌های منطقه‌ای صورت داده است، شهرها نیز با پیروی از این سیاست به‌دنبال برقراری هرچه بیشتر روابط بین‌المللی در قالب قراردادهای خواهرخواندگی و با درنظرگرفتن مشترکات فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و… هستند. این درحالی‌است که ارتباطات مؤثری با شهرهایی از کشورهای منطقه با اولویت همسایگان و در چهارچوب‌های مدیریت شهری اسلامی اخیرا موردتوجه مدیران شهری اصفهان قرار گرفته است.

اصفهان ظرفیت‌های تجاری حلب را دریابد

تا پیش از بحران سوریه، حلب پایتخت اقتصادی این کشور به‌شمار می‌رفت و با آغاز جنگ داخلی همچون دیگر نقاط سوریه تحت حملات بسیار قرار گرفت و از رونق اقتصادی افتاد؛ شهری در شمال دمشق و از مهم‌ترین شهرهای منطقه خاورمیانه با موقعیت استراتژیک و بازرگانی مطلوب که به اعتقاد کارشناسان، با وجود همه مشکلات و چالش‌های برگرفته از جنگ، همچنان از ظرفیت‌های خوبی در برقراری روابط برخوردار است؛ به‌طوری اصفهان می‌تواند در بستر روابط خواهرخواندگی با این شهر منافع تجاری بسیاری را نصیب خود کند. در روابط خواهرخواندگی باید منافع و ظرفیت‌های دو شهر موردتوجه قرار گیرد. بیشتر اوقات روابط شهرها بر اساس اهداف اقتصادی خوب پیش می‌رود و دو طرف بر مبنای ظرفیت‌های موجود تعامل‌های تجاری خوبی برقرار می‌کنند؛ اما از دیدگاه فرهنگی باید حداقل اشتراک‌های موردنیاز در هر دو طرف وجود داشته باشد. حلب ممکن است دارای ظرفیت فرهنگی در حوزه مقاومت باشد و اصفهان هم باید از این بستر برخوردار باشد تا بتواند با این شهر به نقطه‌نظر مشترک برای توسعه برسد. به عقیده بنده، در خواهرخواندگی اصفهان با حلب باید جنبه‌های اقتصادی در اولویت قرار گیرد.

سوری‌ها؛ تشنه حضور ایران در خاک سوریه

روابط خواهرخواندگی عموما نمادین است؛ مگر اینکه اختیارات به یک‌سری کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف شهری داده شود تا با وضع برخی قوانین داخلی بتوانند به توسعه روابط بپردازند؛ البته این نظریه در هر شرایطی قابل‌اجرا نیست؛ چراکه در روابط خارجی بیشتر سیاست‌های کلی نظام موردتوجه است و تصمیم‌گیری‌های شهری نیز باید ذیل آن‌ها گرفته شود. در روابط خواهرخواندگی بیشتر تبادلات فرهنگی در قالب رفت‌وآمد میان شهرها یا با برگزاری نمایشگاه‌های مشترک صورت می‌گیرد؛ برنامه‌هایی که نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلی ندارد و شهرداری‌ها می‌توانند با انجام یک‌سری توافق‌های میان‌شهری آن‌ها را اجرا کنند. در این میان، ظرفیت‌های اقتصادی حلب نیز با عنوان پایتخت تجاری سوریه قابل‌توجه است و بر همین اساس می‌توان روی اشتراک‌های اقتصادی و تجاری با حلب مانور داد. درحال حاضر دولت سوریه تشنه حضور ایرانی‌ها در خاک این کشور و خواهان شرکت ایران در بازسازی شهرهایش است؛ بستری که اصفهان می‌تواند با تمرکز بر آن به سود اقتصادی فراوانی دست پیدا کند. اولین اقدامی که اصفهان می‌تواند در ارتباط با حلب انجام دهد، انتقال تجربه‌هاست. این شهر در مقایسه با اصفهان به اروپا نزدیک‌تر است و به همین خاطر می‌تواند در حوزه شهرسازی به اصفهان کمک‌های فراوانی داشته باشد.

از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره کردم حلب نیاز به بازسازی شهری دارد؛ چراکه بیش از 70درصد شهر از بین رفته است. اصفهان باید در راستای کسب منافع اقتصادی به این موضوع توجه زیادی داشته باشد و از طرف دیگر، اشتراک‌ها با حلب را در حوزه‌های تجاری و همچنین دین‌مذهبی از یاد نبرد تا در مسیر روابط خواهرخواندگی کمک‌حال باشد.