برگزاری رویداد؛ قطعه‌ای از پازل توسعه گردشگری اصفهان

مسابقه برگزاری رویداد درمیان شهرهای مختلف جهان عمدتا به دهه پایانی قرن بیستم برمی‌گردد؛ زمانی که مدیران مقاصد گردشگری می‌دانستند که برگزاری رویداد باعث می‌شود تا وقتی مقصد آن‌ها روی نقشه گردشگری دیده شود توجه به یادمان‌ها، تاریخ ها و سایر جاذبه‌های آن‌ها دوچندان شده و نشاط و شادابی به جامعه میزبان تزریق و منافع اقتصادی نصیب مقصد می‌شود.

برگزاری رویداد؛ قطعه‌ای از پازل توسعه گردشگری اصفهان - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ مسابقه برگزاری رویداد درمیان شهرهای مختلف جهان عمدتا به دهه پایانی قرن بیستم برمی‌گردد؛ زمانی که مدیران مقاصد گردشگری می‌دانستند که برگزاری رویداد باعث می‌شود تا وقتی مقصد آن‌ها روی نقشه گردشگری دیده شود توجه به یادمان‌ها، تاریخ ها و سایر جاذبه‌های آن‌ها دوچندان شده و نشاط و شادابی به جامعه میزبان تزریق و منافع اقتصادی نصیب مقصد می‌شود.

مقاصد کهن و شناخته‌شده نظیر قاهره و آتن با استفاده از رویدادهای فرهنگی و هنری توجه دوباره را به سوی خود جلب کردند و مقاصد نوین فاقد جاذبه‌های شناخته‌شدن قبلی، با تعریف رویدادها به بازار روبه‌رشد گردشگری وارد شدند. اصفهان هم از دیرباز به موضوع رویداد توجه ویژه نشان داده است. برگزاری رویدادی همچون جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان با همه کاستی‌های آن، گاهی در این مسیر بود که می‌بایست به‌عنوان تجربه‌ای بر توان اجرایی ما می‌افزود؛ بااین حال موفقیت در عرصه گردشگری رویدادها مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و به‌کاربستن این برنامه است.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در این زمینه انجام شد؛ از جمله تهیه تقویم گردشگری اصفهان که به‌عنوان یکی از اقدامات پیشنهادی سند توسعه گردشگری کلان شهر اصفهان که به‌عنوان یکی از اقدامات پیشنهادی سند توسعه گردشگری کلان شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت و به انجام رسید.

مشارکت گروه‌های مختلف ذی‌نفعان در تهیه این تقویم نوید این را می‌دهد که اصفهان با اجرایی‌ساختن آن بتواند گام مهمی در این زمینه بردارد. متأسفانه همه‌گیرشدن کرونا تقریبا هم‌زمان با نهایی‌شدن این تقویم به این مهم آسیب زد. درعین حال اینکه نقشه راهی نظیر این تقویم وجود داشته باشد یک موضوع است و اینکه اراده‌ای برای توسعه رویدادها نزد مدیران مقصد به صورت جدی وجود داشته باشدموضوعی دیگر. به نظر می‌رسد نخست باید مدیران مقصد اصفهان اهمیت موضوع رویدادها را دریابند و نقش آن را در توسعه گردشگری و ارتقای روحیه جمعی شهروندان بازشناسند؛ سپس اراده‌ای در جهت توسعه آن از خود نشان دهند و سرانجام به اقدامات لازم بپردازند. اهمیت توسعه گردشگری و ضرورت برگزاری رویداد به منظور تنوع‌بخشی به محصول مقصد اصفهان چندان که باید نزد مدیران مقصد به یک اولویت تبدیل نشده است. نشانه‌های مثبتی در این زمینه دیده نمی‌شود؛ ولی نمودهایی همچون ازدست‌رفتن جشنواره کودک هم در سوی دیگر خود را بروز می‌دهند. سرانجام باید خاطرنشان ساخت که توسعه گردشگری از طریق رویداد، تنها قطعه‌ای از پازل توسعه یک مقصد است.

تصویر کلی حرکت موفق و پویا را چنانچه شهرهای مدرن جهان تعقیب می‌کنند، باید در شکل‌گیری یک نهاد متولی مقصد مستقل و تدوین برنامه بازاریابی مقصد جست‌وجو کرد. اگر چنین شود، این قطعه پازل توسعه شهری هم خواهد توانست نقش خود را به درستی ایفا کند.