فقر وجود شرکت‌های صادرات‌محور برای سنگ اصفهان

دورزدن تحریم‌ها برای صادرات سنگ اصفهان هزینه‌بر است. واحدهای کوچک تولیدی نمی‌توانند برای صادرات شرکت راه‌اندازی کنند و صادراتشان را افزایش دهند؛ ولی شرکت‌های بزرگ قادرند هزینه کرده و شرکت‌های صادراتی تأسیس کنند؛ درواقع هزینه بازاریابی در توان واحدهای خرد سنگ‌بری نیست و به همین دلیل صادرات محدود است.

فقر وجود شرکت‌های صادرات‌محور برای سنگ اصفهان - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ دورزدن تحریم‌ها برای صادرات سنگ اصفهان هزینه‌بر است. واحدهای کوچک تولیدی نمی‌توانند برای صادرات شرکت راه‌اندازی کنند و صادراتشان را افزایش دهند؛ ولی شرکت‌های بزرگ قادرند هزینه کرده و شرکت‌های صادراتی تأسیس کنند؛ درواقع هزینه بازاریابی در توان واحدهای خرد سنگ‌بری نیست و به همین دلیل صادرات محدود است. سنگی که در عراق با 20 دلار به فروش می‌رود، توسط عراقی‌ها در اصفهان با حضور دلال‌ها با قیمت شش دلار خریداری می‌شود.

متأسفانه سنگ اصفهان را با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کنند؛ علاوه بر عراق، صادرات به ترکیه نیز انجام می‌شود. در شرایط تحریم یک‌سری کشورهای واسطه، صادرات به ترکیه انجام می‌دهند؛ چون ترکیه برای تکمیل سبد کالایش، سنگ اصفهان را خریداری می‌کند. سهم صادرات سنگ ایران یک‌درصد است و ایران جزو دومین و چهارمین کشورهای تولیدکننده ازلحاظ معدن و فراوری است؛ ولی اگر حمایت‌های لازم انجام شود، سهم صادرات سنگ ایران تا 10درصد افزایش پیدا می‌کند.

متأسفانه واحدهای سنگ‌بری حتی در قالب اتحادیه هم نمی‌توانند هزینه چشمگیری برای بازاریابی صادراتی سنگ اصفهان انجام دهند. متأسفانه نهادهای دولتی و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی نیز کمکی نمی‌کنند. ترکیه و عراق سنگ اصفهان را با قیمت نازل خریداری می‌کنند.انتظار فعالان حوزه سنگ اصفهان این است که در اتاق‌های بازرگانی، به‌ویژه اتاق بازرگانی اصفهان، شرکت‌های صادرات‌محور به‌خصوص برای سنگ اصفهان راه‌اندازی شود تا بتوان با بازاریابی صادرات سنگ را رونق بخشید. صادرات سنگ می‌تواند 30 تا 40درصد جایگزین صادرات نفت شود.