پویاترشدن مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به گذشته

سال گذشته مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به گذشته فعال‌تر و پویاتر شد و اقدامات مؤثری را در دستورکار قرار داد و اقدامات مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس اصول مشارکت مبنایی و داده‌مبنایی در حکمروایی پیگیری شد.

پویاترشدن مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به گذشته - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ سال گذشته مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به گذشته فعال‌تر و پویاتر شد و اقدامات مؤثری را در دستورکار قرار داد و اقدامات مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس اصول مشارکت مبنایی و داده‌مبنایی در حکمروایی پیگیری شد. تلاش کردیم تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بر اساس مشارکت ذی‌نفعان انجام شود. در همین راستا، اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزرسانی شد و امسال نیز این موضوع ادامه خواهد داشت.

اقدامات مهمی که بر اساس این اصول پیش رفت، ارزیابی مشارکت‌محور لایحه برنامه راهبردی «اصفهان۱۴۱۰» و نیز طرح ارزیابی مشارکت مبنایی متغیرهای مؤثر بر درآمدهای شهرداری حاصل از عوارض ساختمانی است.

در طرح ارزیابی مشارکت مبنایی متغیرهای مؤثر بر درآمدهای شهرداری حاصل از عوارض ساختمانی، متغیرهای اصلی، قیمت‌های روز ملک و آپارتمان در هر پهنه شهر است که به‌طور سنتی عموما بر اساس دریافت اطلاعات از کارشناسان املاک و درآمد مناطق انجام شده است؛ اما در این طرح با مشارکت و مشورت حدود هزار نفر از مشاوران املاک دقیق‌سازی شد که حدود نیمی از داده‌ها با قیمتی بالاتر یا با قیمتی پایین‌تر از اظهارات سازمانی کارشناسان ثبت شد و این اقدام تجلی حکمرانی مشارکت‌محور و داده‌محور بود؛ همچنین در ارزیابی لایحه «برنامه۱۴۱۰» که اقدامی وقت‌گیر و البته لذت‌بخش بود، برنامه اصفهان۱۴۱۰ با مشارکت حدود هزار نفر از شهراندیشان در قالب نشست‌های شهراندیشی و کنفرانس شهروندی ارزیابی شد که اصلاحیه لایحه را در پی داشت و اعضای شورا به‌طور مستقیم ازنظر شهراندیشان استفاده کردند.

در ادامه ریل مشارکت مبنایی با تقویت برنامه‌های باشگاه‌ شهراندیشان و رویداد مرتبط تقویت و از تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته و اتکای صرف به کارشناسان درون‌سیستمی جلوگیری شد. باشگاه شهراندیشان مجموعه‌ای از نخبگان شهری هستند که در خصوص مسائل شهری به شکل نظام‌مند و مستمر در ارائه حل مسائل ورود پیدا می‌کنند.

برای این منظور، سامانه‌ای در حال تعریف است؛ این در حالی است که تاکنون به شکل موردی از ایده شهروندان نخبه بر اساس رویدادمحوری استفاده ‌شده است. امیدواریم امسال مسئله تأسیس بخش فیزیکی رصدخانه شهری برای تقویت «حکمرانی داده‌محور» پیگیری شود؛ همچنین یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز این بود که هیئت‌امنای بازار به‌عنوان یک نهاد مردمی از دل خود بازاریان شکل گرفت و این موضوع تاکنون در اصفهان سابقه نداشت.

این رویداد با مطالعات کارشناسی، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی، پیگیری و تسهیلگری برای انتخابات این هیئت و اعتمادسازی برای بازاریان ازجمله اقدامات محوری بود که در دستورکار قرار گرفت و امیدواریم در سال جاری هیئت‌امنا بتواند حل مسائل بازار را قدم‌به‌قدم پیگیری کند.