الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد

مصطفی نباتی‌نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اصل مشارکت محور مردم در عرصه حکمرانی اظهار کرد: در این موضوع به الگویی رسیدیم، برای آن تأیید علمی هم ‌گرفته‌ایم.

الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ مصطفی نباتی‌نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اصل مشارکت محور مردم در عرصه حکمرانی اظهار کرد: در این موضوع به الگویی رسیدیم، برای آن تأیید علمی هم ‌گرفته‌ایم.

او با اشاره به الگوی سنتی که فقط شهرداری و شهروند وجود دارند، ادامه داد: در این نگاه سنتی مشارکت معنای درستی نداشته است و در نگاه و الگوی جدید مشارکت را در سه لایه تعریف کردیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر قابلیت تسری دارد و می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد.

او با اشاره به داده‌محوری و ابتکارات شهرداری در حوزه رصدخانه شهری گفت: اگر این تجربیات به دیگر نقاط تعمیم یابد، در اشتراک گذاشتن تجربیات بسیار مؤثر خواهد بود.