تاریخ انتشار: 20:02 - سه شنبه 1403/02/11

۲ هزار نفر زیرِ زمین در حال کارند!

تیزر گفت‌وگو با ابوالفضل قربانی، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان

تاریخ انتشار: 20:02 - سه شنبه 1403/02/11