مسابقه دانستنی‌های انتظامی

برای شرکت در این مسابقه جذاب که هر هفته برگزار می‌‌شود، شما می‌توانید با توجه به متن زیر، به سؤال مربوطه پاسخ دهید تا به قید قرعه هدایایی ارزنده تقدیم شود.

به گزارش اصفهان زیبا؛ برای شرکت در این مسابقه جذاب که هر هفته برگزار می‌‌شود، شما می‌توانید با توجه به متن زیر، به سؤال مربوطه پاسخ دهید تا به قید قرعه هدایایی ارزنده تقدیم شود.

ضرب و شتم و پیامدهای روان‌شناختی‌آن(1)

هر کنش یا رفتاری که افراد از خود بروز می‌دهند بر اساس قانون علیت معلول علتی است. به عبارت دیگر اعمال انسان‌ها، معلول علت‌هایی است، اما ممکن است تمام یا بخشی از آن علت‌ها برای ما شناخته شده نباشد. بنابراین ناشناخته بودن علت یک معلول هرگز دلیل نبود علت نیست.

آنچه مسلم است رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست، بدین معنی که روان تابع تن است و هر فرد انسانی بر اثر ارتباط خصوصیات روانی و جسمی موجود، دست به عملی می‌زند.

هیچ رفتاری جداگانه و در خلاء انجام نمی‌گیرد و هیچ عملی مستقل از سایر اعمال و خصوصیات فرد بروز نمی‌کند. به عنوان مثال اگر افراد قبل از خوردن غذا عصبانی بوده و یا ناراحتی شدیدی داشته باشند، مسلماً آن لذتی را که در شرایط عادی از خوردن غذا می‌برند، نخواهند برد.

اینکه رفتارهای مطلوب و نامطلوب کدامند و تحت چه شرایطی بروز داده می‌شوند، موضوع مهم و پیچیده‌ای است و در اینجا تنها می‌توان گفت که مولفه‌های زیادی در این تبیین و تعریف یک رفتار به مطلوب یا نامطلوب دخالت دارند، که بعضی از این مولفه‌ها دارای ثبات و پاره‌ای دیگر موقتی و قرار‌دادی هستند.

به عنوان نمونه تمایلات و امیال فردی یکی از شاخصه‌های تشخیص رفتار مطلوب است و قوانین، هنجارها و الزامات زندگی جمعی شاخصه دیگری است، در حالی که ممکن است این دو شق مطلوبیت مغایر هم باشد.

   افراد روزانه رفتارهای بسیار زیادی از خود بروز می‌دهند، که ممکن است پاره‌ای از آن رفتارها برای خود فرد یا اطرافیان ناخوشایند باشد. این رفتارها‌( خوشایند و چه ناخوشایند) به عنوان یک محرک جدید منشاء شکل‌گیری چرخه جدیدی از بروز رفتارها می‌شوند. بنابراین تنها افراد برخوردار از بهداشت روانی قادر به کنترل رفتارهای خود بر اساس اهداف از پیش تعیین‌شده خواهند بود.

بهداشت روانی نه تنها علاقه‌مند است بداند که رفتار بشر چگونه بوجود می‌آید، بلکه تمایل دارد بداند دلایل بروز هر رفتاری چیست؟ و چگونه می توان بروز رفتارها را مدیریت کرد.

 هرچند در علم حقوق‌، سیاست جنایی و جرم‌شناسی به صورت مستقل مفهوم ضرب و شتم تعریف و مورد تفسیر و تحلیل قرار می‌گیرد‌، اما در علم روان‌شناسی این مفهوم تحت عنوان کلی خشونت و پرخاشگری مورد مداقه و مطالعه است. بنابراین « ضرب و شتم» به عنوان خشونت و پرخاشگری را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

تعريف خشونت

 تعریف لغوی خشونت: تهاجم یا پرخاشگری یا خشم در فرهنگ‌های مختلف به معانی زیر تعبیر شده است: در لغت‌نامه دهخدا، خشم یعنی غضب، غصه، انفعال و پرخاشجوئی یعنی جنگجویی، فتنه‌طلبی، ستیزه‌جویی و هنگامه‌طلبی.

در فرهنگ نفیسی، خشم یعنی قهر و غضب، انفعال، غصه، خشم گرفتن، غضبناک شدن، در غضب و قهر درآمدن و برآشفته شدن، پرخاش یعنی خصومت، جنگ و جدال زبانی. خشونت در فرهنگ فارسی فرهیخته یعنی درشت، زبری، ناهمواری، تند‌خویی و درشت‌خویی. در فرهنگ سخن انوری با عبارت رفتاری همراه با عصبانیت و اذیت و آزار جسمی یا روحی کسی تعریف شده است.

مفهوم خشونت در روانشناسی: حالت خشم و خشونت یک حالت شدید هیجانی است که با واکنش وحشیانه باعث حمله به عامل ایجاد‌کننده و زیان و آسیب می‌شود. به عبارت دیگر خشم نوعی هیجان است که برای مقابله و معارضه با عوامل تهدید‌کننده منافع و مصالح فرد یک حالت تعارضی درونی پدید می‌آورد.

دکتر شکوه نوابی نژاد، در حوزه‌ روانشناسی، خشونت را به معنای ضرب و شتم یا هر گونه تجاوز و شکنجه و آزردن طرف مقابل بر می‌شمارد که ممکن است به شکل‌های گوناگون بروز ‌یابد.

پرسش مسابقه

تعریف لغوی خشونت چيست؟

1.خشونت يعني تهاجم و پرخاشگری

2.خشم یعنی غضب، غصه، انفعال

3.خصومت، جنگ و جدال زبانی و رفتاري

4.همه گزينه‌ها

نام برنده مسابقه پیش

مریم نجار

نحوه شرکت در مسابقه

برای شرکت در این مسابقه می‌‌توانید پاسخ خود را به شماره 09306032197 همراه با نام و نام‌ خانوادگی و ذکر «مسابقه دانستنی‌‌های انتظامی» پیامک کنید. ضمناً آخرین مهلت شرکت در مسابقه پنج روز پس از چاپ است.

 نحوه دریافت جوایز

 برگزیده عزیز شما می‌توانید برای‌ دریافت جایزه خود ضمن تماس با شماره 21825602 و به همراه داشتن کارت شناسایی، به معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان واقع در میدان امام مراجعه کنید.‌(نهایت فرصت دریافت جایزه دو هفته پس از چاپ است و پاسخ هفته گذشته گزینه‌ 2 بود.)

معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان

اداره آموزش‌همگاني