تاریخ انتشار: 19:56 - یکشنبه 1403/04/3

«احیای رئیس جمهور» منتشر شد!

«احیای رئیس جمهور؛ روایت شخصیت سیاسی شهید جمهور خادم الرضا آیت الله رئیسی» ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا به کوشش فرشاد توسلی در 100 صفحه به قیمت سی هزار تومان منتشر شد.
مهدی بهارستانی، یاسر مرکزی، قاسم قربانی، حمزه وطن فدا، حمید ساجدیان، حمید ابدی، محمدعلی فولادگر، رسول صادقیان، احمد مهرشاد، علی دوستانی، احمد مقیمی، هادی کشاورز، یوسف دشتی اصفهانی و علی اکبر بقایی در این ویژه نامه قلم زده اند.
برای تهیه «احیای رئیس جمهور» با شماره 03132225258 تماس حاصل نمایید.

تاریخ انتشار: 19:56 - یکشنبه 1403/04/3