تاریخ انتشار: 14:11 - جمعه 1403/04/8

رأی‌گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان (2)

مردم اصفهان همگام با سراسر ایران با حضور در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز جمعه هشتم تیر آرای خود را به صندوق ریختند.

تاریخ انتشار: 14:11 - جمعه 1403/04/8