تاریخ انتشار: 16:07 - پنجشنبه 1401/12/25

تجربه حمام ایرانی در گرمابه قاضی

گردشگران اصفهان می‌توانند «حمام ایرانی» را در بنای ثبت ملی شده 370ساله «گرمابه قاضی» تجربه کنند؛ اولین حمام تاریخی بازسازی‌شده ایران که نه سفره‌خانه است و نه موزه، بلکه با دو پکیج «عزیزالسلطنه» و «انیس‌الدوله» و ارائه خدمات دلاکی، ماساژ، نقش حنا و پذیرایی، میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.

تاریخ انتشار: 16:07 - پنجشنبه 1401/12/25