15دستور اژه‌ای به دادگستری‌ها

رئیس قوه‌قضائیه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای مرتکب جرایم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل‌بودن، بازدارنده نیز باشند. به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، روز دوشنبه (۲۸ آذر) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه، با اشاره به اینکه افرادی که وفق قانون می‌توانند از ارفاقات بهره‌مند شوند، عنوان کرد: باید این ارفاقات در قبال آن‌ها لحاظ شود و حتما نیز توجه شود که در حکم آن‌ها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت.

تاریخ انتشار: 22:20 - سه شنبه 1401/09/29
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
15دستور اژه‌ای به دادگستری‌ها
 در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احوال خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود، بلکه موضوع تبیین شود.
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با تأکید بر اینکه نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند، بیان کرد: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی‌شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد. محسنی‌اژه‌ای افزود: چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتما اطلاع داده شود.
او همچنین با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای مقولات و موضوعات، گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه‌قضائیه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع برای افکارعمومی کنند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز بعضا اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط  در مردم منتشر می‌شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه‌قضائیه همان‌طور که پیش‌تر عمل کرده با رصد به‌روزتر و بــا هماهنگی مقامات قضایی ذی‌ربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در اســرع‌وقــت تبیـیـن و اطــلاع‌رســانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.

با نوسانات ارزی و اقتصادی برخورد قانونی شود

او همچنین با اشاره به اینکه همه مسئولان ذی‌ربط باید تلاش کنند که به‌واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند، عنوان کرد: قطعا دولت هم با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.
رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصــد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی درخصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء بدخواهان ایجاد نشود.
دستورات رئیس قوه‌قضائیه به دادگستری ها - اصفهان زیبا

دستورات مهم خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی

رئیــس قــوه‌قضائیــه در ادامــه جلسه، دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذی‌ربـط قضــایـی در دادگستــری‌هــا و دادستانی‌هـای سراسـر کشـور صـادر کرد و به حـوزه ریاست قوه‌قضائیه دستــور داد تا این دستــورات را به‌سـرعــت به مسئولان مربوط ابلاغ کنند.
«اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»، «پشتیبانی و حمایــت همه‌جانبــه دادستان‌هــا از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»، «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریع‌تر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»، «صدور هرچه سریع‌تر احکام پرونده‌های دارای زندانی»، «مستند، مستدل و بازدارنده‌بودن احکام صادره برای مرتکبین جرایم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»، «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»، «تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر اموال و اشیای ضبط و توقیف‌شده از متهمان و خودداری از توقیف اشیا و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»، «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»، «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»، «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده‌گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیــدگی اســت»، «اجــرای سریـــع و بدون‌تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر ناموجه»، «اطلاع‌دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند».
«اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه‌قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم»، «اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکار عمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد».
«هماهنگی با مرکز رسانه در تبییــن و شفــاف‌سازی پیــرامــون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط  در مردم منتشر می‌شود» ۱۵دستوری بود که رئیس قوه‌قضائیه در جریان نشست روز گذشته خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.
در ارجاع پرونده ها تخصص قاضی لحاظ شود
رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: دادستان‌ها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس‌ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (بویژه در پرونده‌های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند. محسنــی‌اژه‌ای گفــت: رؤســای کــل دادگستری‌ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شوند  هر چه سریع‌تر و تخصصی‌تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. او تصریح کرد: همچنین تأکید صورت گیرد که احکام پرونده‌های دارای زندانی هرچه سریع‌تر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.
برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

پنج × چهار =