تاریخ انتشار: 17:30 - یکشنبه 1402/02/3

ویژه برنامه افتتاحیه هفته فرهنگی اصفهان

ویژه برنامه افتتاحیه هفته فرهنگی اصفهان با عنوان «هفت شهر عشق» در گذر فرهنگی چهارباغ برگزار شد.

تاریخ انتشار: 17:30 - یکشنبه 1402/02/3