سید علی حسینی

سید علی حسینی

فعال حوزه گردشگری

آرشیو مطالب منتشر شده
گذری بر احوالات گردشگری مذهبی در اصفهان
چهارشنبه 1403/02/5

گذری بر احوالات گردشگری مذهبی در اصفهان

اصفهان به لحاظ اینکه یک استان تاریخی و فرهنگی محسوب می‌شود، شناسنامه ایران به حساب می‌آید. تمامی عناصر ایرانی اسـلامی در معماری جاذبه‌های گردشگری مذهبی اصفهان دیده می‌شود و به معنای واقعی می‌توان مصادیق گردشگری منظر را در اصفهان و به‌ویژه در مکان‌هایی که ریشه مذهبی‌تاریخی دارند مشاهده کرد.