علی جلالی

علی جلالی

پژوهشگر ادبیات فارسی

آرشیو مطالب منتشر شده
پناه پنهان
پنجشنبه 1403/03/3
مردم از جان‌فشانی نام‌آوران و پهلوانان متوجه وجود آنان می‌‌شوند

پناه پنهان

یکی از فنون جنگ آن است که به‌جای کشتنِ یکایکِ سپاهیانِ دشمن، پهلوانی را بکشند که پشت‌وپناه همه اهل سپاه است و همه به حضور و توان او دل‌خوش‌اند؛ پهلوانی که نگه‌دارنده نظامِ لشکر است و دیگران به بودنِ او دل‌هایشان قُرص است و قدم‌هایشان استوار.