امان‌الله باطنی

امان‌الله باطنی

پژوهشگر اجتماعی و تحلیلگر سیاسی

آرشیو مطالب منتشر شده
فاجعه‌زدگی در خلقیات مردم اصفهان
سه شنبه 1403/02/25

فاجعه‌زدگی در خلقیات مردم اصفهان

اگر امروز درصد قابل‌توجهی از اختلالات روانی را در اصفهان داریم، بخشی از آن می‌تواند به‌خاطر حجم حادثه‌های این خطه در طول تاریخ باشد. در باب روان‌شناسی اجتماعی، یکی از مهم‌ترین و جالب‌ترین فرضیه‌های تاریخی، فرضیه‌ای است با عنوان «فاجعه‌زدگی» که درواقع تأثیر پایدار فاجعه مغول را در تاریخ سیاسی و اجتماعی و علمی ایران بررسی می‌کند.

فاجعه‌زدگی در خلقیات مردم اصفهان
چهارشنبه 1403/02/19
تاریخ چگونه بر خلقیات اصفهانی‌ها تأثیر گذاشت؟

فاجعه‌زدگی در خلقیات مردم اصفهان

ی از اختلالات روانی را در اصفهان داریم، بخشی از آن می‌تواند به‌خاطر حجم حادثه‌های این خطه در طول تاریخ باشد.

خدمت وظیفه، یک نهاد اجتماعی است!
سه شنبه 1402/05/24

خدمت وظیفه، یک نهاد اجتماعی است!

خدمت وظیفه، بیشتر از یک دوره اجباری، یک نهاد اجتماعی است؛ نهادی که بخش قابل‌تأملی از جامعه‌پذیری افراد ازجمله جامعه‌پذیری شغلی در آن اتفاق می‌افتد.

فیروزه‌ای کمرنگ
شنبه 1402/02/16

فیروزه‌ای کمرنگ

مروری بر وضعیت شکاف طبقاتی در اصفهان.