آرشیو مطالب منتشر شده
قرار همدلی
پنجشنبه 1402/06/30

قرار همدلی

به هم قول داده بودند، امسال نصف محصول درخت های گل محمدی شان مربا بشود و برسد به دست رزمنده ها …

محصول پربرکت
پنجشنبه 1402/06/30

محصول پربرکت

رکعت آخر نماز بودم ، صدای ماشینی از دور شنیدم . حاج حیدر بود ، پیر مرد ۷۵ ساله ی روستای نزدیک ….

ابوعطا
پنجشنبه 1402/06/30

ابوعطا

عطا اسم ماشینش بود و ابو عطا لقبی که بچه ها برایش گذاشته بودند …