مهتاب غزالی

مهتاب غزالی

مسئول رسانه و رادیو ترافیک

آرشیو مطالب منتشر شده
اتفاقات هولناک برای عابران پیاده
چهارشنبه 1402/12/9

اتفاقات هولناک برای عابران پیاده

از مواردی که من و همکارانم در سالن مونیتورینگ مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری شاهد آن هستیم، اتفاقاتی است که برای عابران پیاده در ترافیک شهری رخ می‌دهد و بسیاری از این اتفاقات که موجب آسیب و بعضا از دست دادن جان این عزیزان است، از عدم اطلاع آنان از نحوه استفاده صحیح از شبکه ارتباطات شهری، شناخت نسبت به وسایل نقلیه مختلف و تخمین فاصله ترافیکی نشئت می‌گیرد.