محمد زاهدی

محمد زاهدی

پژوهشگر حوزه گردشگری

آرشیو مطالب منتشر شده
برگزاری رویداد؛ قطعه‌ای از پازل توسعه گردشگری اصفهان
چهارشنبه 1403/02/5

برگزاری رویداد؛ قطعه‌ای از پازل توسعه گردشگری اصفهان

مسابقه برگزاری رویداد درمیان شهرهای مختلف جهان عمدتا به دهه پایانی قرن بیستم برمی‌گردد؛ زمانی که مدیران مقاصد گردشگری می‌دانستند که برگزاری رویداد باعث می‌شود تا وقتی مقصد آن‌ها روی نقشه گردشگری دیده شود توجه به یادمان‌ها، تاریخ ها و سایر جاذبه‌های آن‌ها دوچندان شده و نشاط و شادابی به جامعه میزبان تزریق و منافع اقتصادی نصیب مقصد می‌شود.

انتخاب خواهر‌خوانده‌های اصفهان بر اساس اشتراک‌های فرهنگی
سه شنبه 1403/02/4

انتخاب خواهر‌خوانده‌های اصفهان بر اساس اشتراک‌های فرهنگی

متأسفانه با وجود برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی، اصفهان نتوانسته است از بستر خواهرخواندگی برای توسعه گردشگری خود استفاده کند؛ شرایطی که به محدودیت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی اصفهان با شهرهای خواهرخوانده‌اش نیز برمی‌گردد؛ درواقع تنها نمی‌توان بر مبنای برخی ظرفیت‌های تاریخی خواهرخوانده‌ای برای اصفهان انتخاب کرد.

برگزاری رویداد؛ قطعه‌ای از پازل توسعه گردشگری اصفهان
دوشنبه 1403/01/6

برگزاری رویداد؛ قطعه‌ای از پازل توسعه گردشگری اصفهان

مسابقه برگزاری رویداد درمیان شهرهای مختلف جهان عمدتا به دهه پایانی قرن بیستم برمی‌گردد؛ زمانی که مدیران مقاصد گردشگری می‌دانستند که برگزاری رویداد باعث می‌شود تا وقتی مقصد آن‌ها روی نقشه گردشگری دیده شود توجه به یادمان‌ها، تاریخ ها و سایر جاذبه‌های آن‌ها دوچندان شده و نشاط و شادابی به جامعه میزبان تزریق و منافع اقتصادی نصیب مقصد می‌شود.