محمد حیدری

محمد حیدری

جامعه شناس

آرشیو مطالب منتشر شده
شهر زندگی به روایت اعداد و ارقام
دوشنبه 1403/02/17

شهر زندگی به روایت اعداد و ارقام

یادداشت پیش رو خلاصه‌ای از مهم‌ترین یافته‌ها و نتایج پیمایش شهر زندگی در شهر اصفهان است که در مرداد 1401 در بین ششصد نفر از شهروندان مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان به انجام رسید.