سیدرسول فاطمی

سیدرسول فاطمی

منتقد سینما

پژوهشگر حوزه فلسفه و غرب شناسی است. او در سال های گذشته سلسله جلسات متن خوانی درسگفتارهای بسیاری از اساتید فلسفه را در سرای هنر و اندیشه برگزار کرده و به عنوان کارشناس حوزه غرب شناسی در برنامه های تلویزیونی حضور یافته است.

آرشیو مطالب منتشر شده
مصرف کننده امکان انتخاب ندارد
چهارشنبه 1403/02/19

مصرف کننده امکان انتخاب ندارد

موافق هوش مصنوعی و تجهیز مدیریت شهری به آن که لابد یکی از معانی شهر هوشمند است مثل مخالفش هزار و یک استدلال دارد؛ اولی حتماً طبق معمول از مزایای تکنولوژی می‌گوید از قدرت و تسهیل امور …

اصفهانِ زندگی در برابر اصفهانِ موزه
شنبه 1402/01/19

اصفهانِ زندگی در برابر اصفهانِ موزه

موضوع این نوشته اصفهان در قاب سینما و تلویزیون است. اصفهان در واقعیت امروز دنیا شهری از شهرهای ایران است، شهر هم واحدی جغرافیایی در تقسیمات کشوری است.