رضا آقا زیارتی

رضا آقا زیارتی

استاد دانشگاه

آرشیو مطالب منتشر شده
فرصت‌های خواهرخواندگی اصفهان با قلب اقتصاد سوریه
سه شنبه 1403/02/4

فرصت‌های خواهرخواندگی اصفهان با قلب اقتصاد سوریه

درحالی کــه دولت در مسیر گسترش روابط با کشورهای حوزه شرق قرار دارد و طی ماه‌های اخیر تعامل‌های دیپلماتیک بسیاری با هدف رفع اختلاف‌ها و ارتقای سطح روابط با دولت‌های منطقه‌ای صورت داده است، شهرها نیز با پیروی از این سیاست به‌دنبال برقراری هرچه بیشتر روابط بین‌المللی در قالب قراردادهای خواهرخواندگی و با درنظرگرفتن مشترکات فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و… هستند.