رضا احمدی

رضا احمدی

فعال حوزه سنگ

آرشیو مطالب منتشر شده
فقر وجود شرکت‌های  صادرات‌محور  برای سنگ اصفهان
پنجشنبه 1403/02/6

فقر وجود شرکت‌های صادرات‌محور برای سنگ اصفهان

دورزدن تحریم‌ها برای صادرات سنگ اصفهان هزینه‌بر است. واحدهای کوچک تولیدی نمی‌توانند برای صادرات شرکت راه‌اندازی کنند و صادراتشان را افزایش دهند؛ ولی شرکت‌های بزرگ قادرند هزینه کرده و شرکت‌های صادراتی تأسیس کنند؛ درواقع هزینه بازاریابی در توان واحدهای خرد سنگ‌بری نیست و به همین دلیل صادرات محدود است.