یاسر مرکزی

یاسر مرکزی

نویسنده

آرشیو مطالب منتشر شده
در جست‌وجوی سیاست دینی
چهارشنبه 1403/04/6

در جست‌وجوی سیاست دینی

حرف‌زدن از شهادت آیت‌الله رئیسی و تشییع‌جنازه عجیب او سخت و آسان است. آسان از آن جهت که همه دارند این ماجرا را تحلیل و تفسیر می‌کنند و سخت از آن رو که در واقع این حادثه است که باید ما را به سخن درآورد و آیا ما گوشی برای شنیدن خود این ماجرا داریم یا خیر؟ حال ما در مواجهه با شهادت آیت‌الله رئیسی حال عجیبی بود.