بایگانی سرویس قاصدک
خدمتگزار
20:08 - 1 خرداد 1403

خدمتگزار

ما هم افتخار می‌کنیم آقای رییس‌جمهور شهید…

|قاصدک| شماره سی‌ و پنجم

نامزد
19:59 - 20 دی 1402

نامزد

|قاصدک| شماره بیست و نهم

کرمان
21:04 - 13 دی 1402

کرمان

|قاصدک| شماره بیست و هشتم

مامان
20:00 - 12 دی 1402

مامان

|قاصدک| شماره بیست و هفتم

جهان عمر و عاص
20:22 - 30 آبان 1402

جهان عمر و عاص

|قاصدک| شماره بیست و ششم

سکوت
20:44 - 23 آبان 1402

سکوت

|قاصدک| شماره بیست و پنجم

آه دل مظلوم…
18:25 - 18 آبان 1402

آه دل مظلوم…

|قاصدک| شماره بیست و چهارم

نور
19:32 - 10 آبان 1402

نور

|قاصدک| شماره بیست و سوم

بچه‌کُشی
17:47 - 3 آبان 1402

بچه‌کُشی

ناصر خاکزاد توی متری شش‌ونیم دوازده کیلو شیشه رو‌ گردن گرفت، بچه‌کشی رو‌ زیر بار نرفت و‌ ننگش رو به جون نخرید… لعنت خدا بر آل صهیون…

|قاصدک| شماره بیست و دوم

داغ
17:47 - 26 مهر 1402

داغ

|قاصدک| شماره بیست و یکم

جنایت
18:29 - 18 مهر 1402

جنایت

|قاصدک| شماره بیستم

گره
20:54 - 24 شهریور 1402

گره

|قاصدک| شماره نوزدهم