آرشیو سرویس قاصدک
جهان عمر و عاص
20:22 - سه شنبه

جهان عمر و عاص

|قاصدک| شماره بیست و ششم

سکوت
20:44 - سه شنبه

سکوت

|قاصدک| شماره بیست و پنجم

آه دل مظلوم…
18:25 - پنجشنبه

آه دل مظلوم…

|قاصدک| شماره بیست و چهارم

نور
19:32 - چهارشنبه

نور

|قاصدک| شماره بیست و سوم

بچه‌کُشی
17:47 - چهارشنبه

بچه‌کُشی

ناصر خاکزاد توی متری شش‌ونیم دوازده کیلو شیشه رو‌ گردن گرفت، بچه‌کشی رو‌ زیر بار نرفت و‌ ننگش رو به جون نخرید… لعنت خدا بر آل صهیون…

|قاصدک| شماره بیست و دوم

داغ
17:47 - چهارشنبه

داغ

|قاصدک| شماره بیست و یکم

جنایت
18:29 - سه شنبه

جنایت

|قاصدک| شماره بیستم

گره
20:54 - جمعه

گره

|قاصدک| شماره نوزدهم

سایه
18:53 - شنبه

سایه

|قاصدک| شماره هجدهم

دلتنگی
17:11 - یکشنبه

دلتنگی

|قاصدک| شماره هفدهم

این حیفه
17:37 - سه شنبه

این حیفه

|قاصدک| شماره شانزدهم

اسدالله
19:48 - چهارشنبه

اسدالله

|قاصدک| شماره پانزدهم