آرشیو سرویس کاما
فریب
19:43 - 22 خرداد 1403

فریب

بدون هیچ ظاهرسازی و فریب‌کاری، کارهایتان را انجام دهید…

کاما | شماره بیست و پنجم

لوتی
18:05 - 17 خرداد 1403

لوتی

هر كس كه خداوند براى او خير بخواهد، دوستى شايسته نصيب او خواهد نمود.

کاما | شماره بیست و چهارم

ملت
17:46 - 3 خرداد 1403

ملت

ملت را در خیابان‌ها ببینید…

کاما | شمارهبیست و سوم

شهید جمهور
13:38 - 31 اردیبهشت 1403

شهید جمهور

(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند!…

کاما | شماره بیست و دوم

باران
12:57 - 31 اردیبهشت 1403

باران

زمانی بر مردم فرا رسد که خداوند باران را در فصل و موسمش حرام می‌گرداند…

کاما | شماره بیست و یکم

ذلت
12:51 - 31 اردیبهشت 1403

ذلت

هیچ ذلتی را مثل این ندیده‌ام…

کاما | شماره بیستم

بیکاری
19:50 - 23 اردیبهشت 1403

بیکاری

اگر کار کردن موجب رنج و زحمت است، بیکار بودن…

کاما | شماره نوزدهم

حرف
19:45 - 23 اردیبهشت 1403

حرف

از شراب بدتر حرف است!

کاما | شماره هجدهم

جان
18:18 - 2 اردیبهشت 1403

جان

دوستان صمیمی جان واحدی هستند در بدن‌های پراکنده./ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

کاما | شماره هفدهم

آسمان
21:17 - 29 فروردین 1403

آسمان

المُجاهِدونَ تُفْتَحُ لَهُم أبْوابُ السَّماءِ | درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده است./ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

کاما | شماره شانزدهم

پاسخ
20:25 - 25 فروردین 1403

پاسخ

کاما | شماره پانزدهم

فکر
15:50 - 20 اسفند 1402

فکر

کاما | شماره چهاردهم