آرشیو سرویس منطقه 11
پروژه‌های محله‌محور منطقه ۱۱ اصفهان در سال ۱۴۰۲
15:19 - 2 خرداد 1402
محمدحسینی تشریح کرد:

پروژه‌های محله‌محور منطقه ۱۱ اصفهان در سال ۱۴۰۲

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: بیش از ۱۶ پروژه محله‌محور با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال طی سال‌ جاری در این منطقه انجام خواهد شد.

اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی برای بازگشایی گلوگاه‌های محله لیمجیر
16:15 - 31 اردیبهشت 1402
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خبر داد:

اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی برای بازگشایی گلوگاه‌های محله لیمجیر

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: در سال‌جاری بازگشایی و آزادسازی گلوگاه‌های سطح محله لیمجیر با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تحت عنوان پروژهای محله‌محور انجام خواهد شد.

طراحی پروژه‌های محرک توسعه در بافت فرسوده منطقه ۱۱ اصفهان
13:35 - 30 اردیبهشت 1402
محمدحسینی مطرح کرد:

طراحی پروژه‌های محرک توسعه در بافت فرسوده منطقه ۱۱ اصفهان

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۱۱۷ هکتار از سطح این منطقه در بافت فرسوده قرار دارد، گفت: یکی از سیاست‌های مهم در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده منطقه ۱۱، طراحی پروژه‌های محرک توسعه با هدف تسهیل فرایند و تحول در بافت‌های فرسوده است.

آغاز عملیات ایمن‌سازی خطوط پرش اتوبوس در خیابان امام خمینی(ره)
15:12 - 17 اردیبهشت 1402

آغاز عملیات ایمن‌سازی خطوط پرش اتوبوس در خیابان امام خمینی(ره)

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: نرده‌گذاری و ایمن‌سازی خط پرش اتوبوس در خیابان امام خمینی (ره) در حال انجام است.

ویژه‌برنامه‌های ۱۷ گانه منطقه ۱۱ اصفهان در ماه رمضان
14:22 - 31 فروردین 1402
محمدحسینی مطرح کرد:

ویژه‌برنامه‌های ۱۷ گانه منطقه ۱۱ اصفهان در ماه رمضان

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با تاکید بر اجرای ۱۷ برنامه در ماه مبارک رمضان در این منطقه گفت: سلسله برنامه‌های ماه مبارک رمضان در سه قالب ورزشی، فرهنگی و دینی برای اقشار مختلف شهروندان در سطح منطقه برنامه‌ریزی و اجرا شده است.