بایگانی سرویس منطقه 6
عملیات اجرایی ضلع شرقی گذر بابارکن‌الدین آغاز شد
15:57 - 20 اردیبهشت 1402

عملیات اجرایی ضلع شرقی گذر بابارکن‌الدین آغاز شد

معاون عمران منطقه 6 شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی ضلع شرقی گذر بابا رکن‌الدین خبر داد و گفت: مبلغ اولیه پیمان این پروژه ۴۰ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال و مدت زمان اجرای آن هشت ماه در نظر گرفته شده است.