اهداف و راهبردهای برنامه اصفهان 1405

شهرداری اصفهان علاوه بر اقدامات عمرانی در سال‌های اخیر فعالیت‌های فرهنگی به خصوص تحقیق و پژوهش برای داشتن شهری زیست پذیر را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است. از این رو با تدوین برنامه اصفهان 1405 درصدد است نصف جهان را با اجرای برنامه‌های عملیاتی و راهبردی به شهری زیست پذیر تبدیل کند. این مجموعه، در سال‌های پایانی اجرای برنامه عملیاتی پنجمین برنامه پنج ساله خود با نام برنامه راهبردی اصفهان 1400 تلاش کرده است تا با تدوین برنامه‌ای عملیاتی سه ساله مانند آنچه که بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و حتی دولتی در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند، رویکرد خود را از مدیریت پروژه محور به سمت مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه) سوق دهد و از اساتید و دانشگاهیان دعوت کند تا در تدوین این برنامه همت گمارند. این برنامه با اهداف و راهبردهایی دنبال می‌شود و این روزها مدیریت شهری تمام هم و غم خود را برای اجرای آن به کار گرفته است.

تاریخ انتشار: 13:49 - سه شنبه 1400/02/7
مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه
no image

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، نکته حائز اهمیت در تدویــن برنامه اصفهان 1405 این است که همزمان با تدوین سطح راهبردی برنامه، سطح عملیاتی برنامه نیــز تدوین شده و بدین منظور با توجه به لزوم تدوین برنامــه عملیاتی برای پنج سال آتی شهرداری، رویکرد مدیریت پــروژه در تدوین برنامه عملیاتی به صورت جدیتری پیگیری و عملیاتی شده است.
علیرضا صادقیان، به اصفهان زیبا آنلاین می‌گوید: برنامه ریزی عملیاتی پیوندی میان برنامه ریزی راهبــردی و فرایند بودجه ریــزی برقرار می‌کند و به سازمان کمک می‌کند تا انتخاب خود را برای تأمین منابع بر اساس نتایج و پیامدهای برنامه بهبود بخشیده و مطالعات مربوط به عملکرد را همراه با مبالغ بودجه در کنار هم نشان دهد. در برنامه عملیاتی، خروجی برنامه مشخص می‌شود و منابع تخصیص پیدا می‌کند و روش انجــام آن مشخص می‌شود. هــر پــروژه، هر طــرح و هر اقــدام به طور دقیق مشخص شده و بیان می‌شود که هر کار توســط چه کســی و در چه زمانی انجام می‌شود و چه کسی مدیر اجرا و پاسخگوی هریک از مراحل آن است.
او ادامه می‌دهد: تهیه برنامه راهبردی اصفهان 1405 شامل تدوین اهداف کلان و خرد و راهبردها و تهیه برنامه عملیاتی شامل مجموعه طرح‌ها، پروژه‌ها و اقدامات با رویکرد پورتفولیو است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، تصریح می‌کند: ویژگی‌های برنامه راهبردی اصفهان 1405 با سه رویکرد مد نظر قرار دارد.
**نتیجه‌محوری: عدم بخشی نگری در تهیه محتوای برنامه و حرکت از برنامه‌ریزی وظیفه‌ای به برنامه‌ریزی بر اساس نتایج مورد انتظار.
**سنجش‌پذیری: ارزیابی سطوح مختلف برنامه در سه سطح پیامد، نتیجه و خروجی، تهیه داشبوردهای مدیریتی و سنجش عملکرد شاخص‌های برنامه به‌صورت به‌روز
**مشارکت حداکثری ذینفعان: شناسایی خواسته‌ها و نیازهای ذینفعان برنامه از طریق مصاحبه، تحلیل محتوای برنامه‌های اصفهان فردا، تحلیل محتوای جلسات با شهروندان، برگزاری جلسات متعدد با حوزه‌های مختلف شهرداری، دانشگاهیان، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی
** ارزش‌های برنامه راهبردی اصفهان 1405
صادقیان، عدالت محوری، شجاعت، قانون مداری، رعایت حقوق شهروندی و اعتماد سازی را ارزش‌های برنامه راهبردی اصفهان 1405 می‌داند و هر کدام از آنها را اینچنین تشریح می‌کند:
**اعتمادسازی: شهرداری اصفهان با ارتقاء توانمندی‌ها، اثبات انصاف و شایستگی‌های خود با بهره‌گیری از خبرگان تلاش می‌کند، با امانت‌داری، منابع را با اطمینان از میل و نفع شهروندان توزیع نموده و به تعهدات خود به آنها عمل کرده و شهروندان وفادارتری داشته باشد. شهرداری اصفهان در برخورد با مسائل شهری گشوده و با صداقت عمل می‌کند و با صبر و حوصله به شهروندان پاسخ می‌دهد و از این طریق سلامت، احترام و صلاحیت خود را تقویت و ارتقاء می‌دهد.

مصادیق:

**شهرداری با شفاف سازی و مکانیزه سازی فرآیند پیگیری کارها بستری مناسب برای ایجاد اعتماد فراهم آورده است.
**شهرداری با برنامه ریزی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام و زمان بندی دقیق پروژه‌ها به صورت عینی به وعده‌های خود عمل می‌کند.
**شهرداری از هر گونه فساد اداری جلوگیری می‌کند و در صورت بروز خلاف با آن به شدت برخورد می‌کند.
**شهرداری از کارگزاران مجاز و فانونی برای اموراجرایی خود استفاده می‌کند.
**شهرداری کاملاً قوانین، مقررات و مصوبات را رعایت می‌کند.
**قانونمداری، نظم و انضباط شهری سرلوحه اقدامات شهرداری است.
**اصل شایسته سالاری همواره در امورشهرداری رعایت می‌شود.
**قدرت به صورت عادلانه و با چرخش مناسب بین نخبگان صورت می‌گیرد.
**درتصمیم گیرها از متخصصین، نخبگان شهری و ائمه جماعات استفاده می‌شود.
**مدیران شهری در تلاش هستند تا کلیه تصمیمات در برنامه‌های شهرداری به اجرا برسد.
**مدیران شهری اخلاق مدار و حرفه‌ای عمل می‌کنند.
**مدیران شهری با عمل به برنامه‌های وعده داده شده اعتماد سازی می‌کنند.
**مسئولان شهری با رویکردی کل نگرانه سعی دارند تمامی انتقادات را مدیریت کرده و رضایت ایجاد کنند.
رعایت حقوق شهروندی: شهرداری اصفهان موظف است، فارغ از هرگونه تعارض، با بهره گیری از منابع و مهارت‌ها، بهبود کیفیت زندگی شهری و برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته برای شهروندان فراهم نماید. شهرداری اصفهان در آگاه سازی، توانمندسازی و مسئولیت پذیر کردن شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع آنها کوشا بوده و از مشارکت آنها بهره می‌گیرد.

مصادیق:

**درشهروندان مسئولیت پذیری اجتماعی دیده می‌شود.
**شهروندان از کلیه حقوق خود مطلع هستند.
**شهرداری از تشکل‌ها حمایت می‌کند.
**در تصمیم گیری‌ها از نمایندگان صنوف و اقشار مردم استفاده می‌شود.
**در ساختار شهر از اسامی، نمادها و بزرگان اصفهان به منظور قدردانی استفاده شده است.
**شهرداری اصفهان قانونمداری، نظم و انضباط شهری را سرلوحه اقدامات خود قرار می‌دهد تا حقوق شهروندان رعایت شود.
**سازوکار اجرایی برای تعامل با ذینفعان شهرداری وجود دارد.
**شهرداری اصفهان با کمک شهروندان به عنوان ذینفعان اصلی شهر، شهری پاک و زیبا برای آنها فراهم می‌کند.
**شهرداری نسبت به ساماندهی و حفاظت بناهای مخروبه و غیرمناسب که پاکی و زیبایی شهر را از بین می برداقدامات لازم را انجام می‌دهد.
**بین کارکنان و مسئولان شهرداری و مردم رابطه‌ای محترمانه برقرار است و فاصله‌ای زیاد حس نمی‌شود.
**شهرداری در تلاش است برای سهولت کار شهروندان زمان سیکل‌های اداری را کاهش دهد.
قانون مداری: شهرداری از طریق قانون، زمینه انسجام و یکانگی میان افراد جامعه را فراهم می‌آورد. شهرداری و شهروندان تلاش می‌کنند تا قوانین را علی رغم اینکه مغایر با نفع آنان باشد، بکارگیرند. هرگونه اعتراض به قانون از مسیرگفتمان پیگیری می‌شود، اما در ابتدا التزام به قانون، وظیفه اصلی شهرداری و شهروندان است.

مصادیق:

**شهرداری کاملاً براساس قوانین، مقررات و مصوبات عمل می‌کند.
**شهرداری در اجرای قوانین برای همه ارباب رجوعان یکسان عمل می‌کند.
**قانونمداری، نظم و انضباط شهری سرلوحه اقدامات شهرداری است.
**تمامی استخدام‌های شهرداری براساس قوانین و مصوبات است.
**همه تشکل‌ها و ساختارهای شهرداری برمبنای قوانین و ساختار مصوب است.
**شهرداری در مورد قوانین دست و پاگیر اقدامات اصلاحی انجام می‌دهد.
**شهرداری سعی دارد کلیه قوانین و مصوبات به منظور رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندان باشد.
**شهرداری اصفهان نسبت به اجرای کامل قوانین شهرسازی اهتمام کامل دارد و تلاش می‌کند این قوانین در حد مطلوب رعایت شود.
**شهرداری اصفهان نسبت به پاکیزگی و نظم شهری حساس بوده و در اجرای قوانین مرتبط تلاش می‌کند.
شجاعت: شهرداری اصفهان آماده مقابله با خطرات، عدم قطعیت‌ها، چالش‌ها و سختی‌ها است و در راستای تعالی، با تشویق رویکردهای کارآفرین بلندمدت، برای قضاوت و عملکردی صحیح اقدام می‌کند.

مصادیق:

**مدیران شهرداری با رفتاری درست و مؤدبانه سعی در کاهش فاصله با مردم را دارند.
**مدیران شهرداری تمایل دارند در بین مردم و برای مردم باشند.
**درتصمیم گیری‌های مهم که صلاح مردم در آن وجود دارد حتی اگر برخلاف تصمیم قدرت باشد ریسک می‌کنند و مسئولیت آن را می‌پذیرند.
**مدیران در برابر چالش‌ها و سختی‌ها می‌ایستند و برای حل مسئله تلاش می‌کنند وآن را به تعویق نمی‌اندازند.
**مدیران برای عدم قطعیت‌های پیش رو آماده هستند و برای آن استراتژی مقابله دارند.
**مدیران صرفاً به افراد با تجربه اعتماد نمی‌کنند و از اقشار مختلف (جوانان، زنان و…) در امر تصمیم گیری نیز استفاده می‌کنند.
**شهرداری از پتانسیل جوانان و زنان در پست‌های تصدی گری بهره می‌برند.
**مدیران در برابر تصمیمات مغایر با قانون مقابله می‌کنند.
**مدیران اشتباهات خود را شجاعانه می‌پذیرند و مسئولیت آن را پذیرفته و در حل آن تلاش می‌کنند.
**مدیران تلاش می‌کنند با داشتن نگاهی رو به آینده آمادگی هرگونه رخدادی را داشته باشند تا بتوانند تصمیمات درستی اخذ نمایند.
**مدیران سعی می‌کنند از رویکردهای نوین برای مدیریت شهر براساس انطباق با شهرو شهرداری بهره ببرند.
**مدیران درحل مسائل از خلاقیت و نوآوری‌ها بهره می‌برند.
عدالت محوری: شهرداری اصفهان برای دستیابی به بهترین نتیجه، سعی دارد با اقدامات معقول، منصفانه و صحیح برای شهروندان و کارکنان، انصاف را در برخورد با آنها رعایت کرده و عدالت، صلح و احترام واقعی برقرار کند.

مصادیق:

**شهرداری در تلاش است در ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان عدالت را رعایت کند.
**در مراسم، جشن‌ها و خدمات رفاهی شرایط و امکانات برای همه کارکنان و بازنشستگان به صورت یکسان رعایت می‌شود.
**شهرداری در پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان عدالت را رعایت می‌کند.
**قوانین، فرآیندها و مصوبات شهرداری برای مردم و کارکنان به صورت یکسان اجرا می‌شود.
**شهرداری در تدوین قراردادها سعی می‌کند صرفه و صلاح شهروندان و شهرداری را در نظر گیرد.
**شهرداری در توزیع بودجه عادلانه و متوازن برخورد می‌کند.
**مدیریت مالی شهرداری کاملاً عادلانه و متوازن است.
**در شهرداری انتصابات براساس شایسته سالاری و نه براساس احزاب و روابط است.
**در شهرداری با کارکنان زن و مرد یکسان رفتار می‌شود.
**استخدام‌های شهرداری برمبنای رزومه، سطح علمی و تجربی افراد است و نه براساس احزاب و روابط.
**جریان و چرخش مدیریتی شفاف است و ساختار آنها سنتی نیست.
**توزیع خدمات و امکانات در سطح شهر عادلانه است.
**اعمال تخفیفات برای همه شهروندان و کارکنان یکسان و عادلانه است.
**اقدامات مستمر (آسفالت، نظاوت، اقدامات اداری و…) براساس فرآیندی ساختارمند و نه برمبنای روابط اجرا می‌شود.
**آنچه مربوط به حقوق واقعی و فطری شهروندان و کارکنان به عنوان وظیفه شهرداری است کاملاً رعایت و محترم شمرده می‌شود.
**شهرداری در انجام وظایف به اولویت‌ها و اندیشه همه شهروندان و کارکنان احترام گذاشته و با آنها به عدالت برخورد می‌کند.
صادقیان در ادامه با اشاره به بیانیه چشم‌انداز شهر اصفهان از دریچه ماموریت‌های شهرداری می‌گوید: در این بیانیه به ویژگی های شهر اصفهان اشاره می‌شود. اصفهان باید شهری اسلامی، طیب، مسجدمحور، مهد عالمان و نخبگان، الهام‌بخش و مظهر تمدن نوین اسلامی شهری مردم‌محور با مدیریت واحد، مبتنی برحکمت و دانایی، ارزش مدار و دارای رویکرد عدالت اجتماعی، شهری خلاق با مردمی مؤمن، دانا، بانشاط، مسئولیت‌پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی باشد.
او اضافه می‌کند: در این بیانیه اصفهان باید شهری زیبا با سیمایی چشم نواز، سرسبز، آباد، روان، ایمن، سالم و هوشمند، شهری پیشرفته، با معماری ایرانی اسلامی، متعادل، متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی، شهری توسعه‌یافته با اقتصاد و معیشت پویا و بهره‌ور، متکی بر علم و فناوری و گردشگری و توأم با رفاه و شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ و هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای زندگی باشد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به اهداف کلان راهبردی برنامه اصفهان 1405 بیان می‌کند: هدف کلان اول: کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده‌های هوا، هدف کلان دوم: ارتقا جایگاه ملی و بین‌المللی شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری، فرهنگ و هنر و هدف کلان سوم: افزایش بهره‌وری سرمایه‌های سازمانی است.
صادقیان، کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده‌های هوا کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده‌های هوا، کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی، افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به وسایل نقلیه شخصی حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی و کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند را از اهداف خرد ذیل اهدف کلان برشمرد.

  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    زهره قندهاری

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط