تجهیزات بی‌هویت

طراحی محیط و مبلمان شهر در کلان‌شهرها بر عهده مجموعه مدیریت شهری و سازمان‌های ذی‌ربط آن است. شورای شهر به‌عنوان نهادی بالادستی و ناظر با داشتن کمیسیون‌های تخصصی باید وظیفه نظارتی خود بر طراحی و نصب المان‌ها و مبلمان شهر را به نحو احسن انجام دهد. با وجوداین، بررسی و مشاهده‌های میدانی در سطح همه کلان‌شهرهای کشورنشان می‌دهد که این حوزه دچار ضعفی بزرگ است. به نظر می‌رسد این وظیفه به پستوی اختیارات شوراهای شهر خزیده و آنچه عیان شده با هویت فرهنگی و اجتماعی شهرها فاصله بسیار دارد.این روزها در غیاب خلاقیت، کمبودی بزرگ به نام مبلمان شهری که الفبای توسعه گردشگری و اقتصاد شهری نیز محسوب می‌شود بر کلان‌شهرها سایه انداخته است.

تاریخ انتشار: 09:24 - چهارشنبه 1399/07/9
مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه
no image

طراحی و ایجاد مبلمان شهری در ایجاد هویت، زیبایی و خوانایی شهر اهمیت دارد. این تجهیزات شهری نه تنها برای خدمت‌رسانی به شهروندان جانمایی و طراحی می‌شوند که با خوانش آن‌ها باید هویت یک شهر و محله هم تعریف شود.مبلمان شهری باید با در نظر گرفتن رفتارهای اجتماعی وفرهنگی هر شهر و خیابان طراحی و در مکان‌های مناسب نصب شود. این تجهیزات نه تنها باید نیازهای مردم را برطرف کنند و هویت‌ساز باشند که برای شهروندان هم حس آرامش و امنیت را به همراه بیاورند.مبلمان شهری مثل هر عنصر دیگری در سیمای شهر تأثیرگذار است و به همین دلیل زمانی که قرار است در نقطه‌ای از شهر یک نیمکت نصب شود، باید با توجه به محیط و هویت منطقه این کار انجام شود. اگر این الفبا رعایت نشود ناهماهنگی ایجاد شده، رفتارهای اجتماعی، کنش‌ها و واکنش‌های شهروندان را به دنبال دارد که تخریب این عناصر تنها بخشی از این واکنش‌ها محسوب می‌شود.
 امروز طراحی مبلمان شهری در بیشتر کلان‌شهرها فاقد حداقل استانداردهای علمی و تخصصی است و این در حالی است که اگر تمهیدات کالبدی و طراحی یک شهر برنامه‌ریزی شده و اصولی انجام شود، شهروندان می‌توانند نقشه ذهنی واقعی‌تری از شهر ترسیم کنند. از سوی دیگر، اگر این عناصر درست طراحی شوند، خوانش شهری را افزایش داده و شهروندان و گردشگران در شهر سرگردان نمی‌شوند. در شهر خوانا حتی شهروندان ناآشنا به فضاهای شهر می‌توانند بدون سرگشتگی شهر را شناسایی کرده و با استفاده از نشانه‌های ساده مسیریابی کنند. امروز اما در بیشتر شهرهای کشور فرایند طراحی و جانمایی مبلمان شهری کمکی به خوانایی شهر نمی‌کند. الگوبرداری‌های ناقص از تجربه‌های اروپائیان باعث شده تا مردم با این عناصر ارتباط برقرار نکنند. از آنجا که مبلمان شهری باید با هویت هر منطقه متناسب باشد، به همین دلیل تجربه‌ها و الگوهای طراحی مبلمان شهری جهانشمول نبوده و تابعی از ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هر شهر و محله است؛ اما شهرهای کشور برای بومی‌سازی الگوهای غربی کار خاصی انجام نداده‌اند. تخریب مبلمان شهری در شهرها نشانه بارز ضعف طراحی آن‌هاست؛ چرا که مردم با این تجهیزات ارتباط برقرار نکرده و به دلیل نبود این تعلق اجتماعی به آن‌ها آسیب می‌رسانند. مبلمان شهری از عناصری هستند که توانایی و ظرفیت فراوانی برای تأمین اهداف ساماندهی منظره شهری دارند، اهداف سه‌گانه زیباسازی، هویت‌بخشی و خواناسازی محیط، مهم‌ترین کارکرد آن‌ها در شهر است که اگر به این موارد در طراحی مبلمان شهری توجه شود، این عناصر به نماد یا امضای شهر تبدیل خواهند شد.

  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    ترنج مدرس